Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w 2018 roku

2018 rok w Bunkrze Sztuki będzie rokiem rozwijania misji i programu Galerii, kontynuowania i podsumowania podjętych wcześniej projektów oraz inicjowania nowych działań. Przede wszystkim najbliższe dwanaście miesięcy będzie bogate pod względem liczby i różnorodności prezentowanych w Bunkrze Sztuki wystaw. Skoncentrujemy się na twórczości artystów zagranicznych i promowaniu lokalnego środowiska.

W nowy rok weszliśmy z otwartymi jeszcze z końcem 2017 roku dwiema międzynarodowymi zbiorowymi wystawami The Trouble with ValueNaczynia połączone. Ekspozycje będą trwać do 18 marca. Do tego czasu zaplanowaliśmy szereg wydarzeń im towarzyszących. Jednym z nich będzie międzynarodowa konferencja naukowa Hide-and-seek. Absence, Invisibility and Contemporary Art Practices, organizowana we współpracy z Katedrą Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja będzie dotyczyć niewidzialności sztuki w szeroko rozumianej sferze publicznej oraz niewidocznych praktyk artystycznych i instytucjonalnych. Poruszy zagadnienia związane z materią i zanikaniem dzieł sztuki oraz gromadzeniem nietypowych prac przez instytucje.

Wiosną otworzymy nowe wystawy, trwające od 13 kwietnia do 24 czerwca. Po raz kolejny będziemy gościć wtedy Festiwal Miesiąca Fotografii w Krakowie. Na parterze Galerii pokażemy główną wystawę tego festiwalu, kuratorowaną przez Iris Sikking. 16. edycja Miesiąca Fotografii skupi się na nieustannych przepływach ludzi, informacji i substancji; w tle będą obszary miejskie, cyberprzestrzeń i tereny przyrodnicze. Tematyka tegorocznej edycji poruszać będzie zagadnienia dotyczące migracji do Europy i wewnątrz jej granic, nadzoru danych i zagrożenia wojną cybernetyczną, a także kwestie wpływu człowieka na klimat i ochrony środowiska naturalnego. Odnosić będzie się także do napięć i lęków społecznych oraz rozszerzania mechanizmów kontrolnych w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

13 kwietnia pokażemy również wystawę kuratorowaną przez Pawła Szroniaka. Będzie to projekt dźwiękowy, odwołujący się do formuły koncertu. W otwartej, podatnej na przekształcenia przestrzeni Galerii Dolnej regularnie odbywać się będą występy muzyczne, wydarzenia i spotkania. Zaproszeni do udziału w tym projekcie artyści kojarzeni są z praktyką eksperymentalną i w swojej twórczości odwołują się do mitów awangardowych. Tym, co będzie łączyć prezentowane utwory, jest ich niegotowa, nieukończona postać. Wystawa, pomyślana jako rodzaj gry z koncepcjami awangardowymi, będzie cechować się krytycyzmem wobec form utopijnych.

Trio wystaw wiosennych zamknie wystawa Zwierzęta domowe. Jej kuratorka Marta Lisok zaprezentuje prace wybranych młodych twórców, którzy wzięli udział w dwóch dotychczasowych (2016 i 2017) edycjach projektu SEJSMOGRAF. Wystawa stanowić będzie niejako zwieńczenie założeń projektu, dając wgląd w aktualne zmiany i najświeższe ruchy w młodej sztuce współczesnej. Zebrane na wystawie dzieła sztuki będą funkcjonować na zasadach laboratorium badawczego, skupiając się nad dynamiką melancholii jako źródłem kreatywności. Tematem wystawy będzie niechęć artystów do budowania utopijnych wizji i modeli rzeczywistości oraz innowacyjnych rozwiązań. Ujawniająca się w pracach wrażliwość młodych twórców stworzy zbiór ćwiczeń dla wyobraźni, które skłonią do wybicia się z kolein myślenia.

Ostatnie dni trwania wystawy zbiegną się z korespondującą z nią, 3. już edycją projektu SEJSMOGRAF. W tym roku do grona współorganizatorów – BWA w Tarnowie i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – dołączą Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach,  Galeria Szara w Katowicach  oraz Instytut Polski w Bukareszcie. Tym razem projekt adresowany będzie do artystów z Małopolski, a także ze Śląska. Wezmą w nim udział również krytycy, kuratorzy z kraju i zagranicy oraz niezależne galerie, mniejsze instytucje i ośrodki kultury. Będzie to kolejna okazja dla młodych artystów do wymiany doświadczeń i budowania sieci znajomości. W trakcie spotkań będą podejmowane takie zagadnienia jak: modele wystaw, przeglądy artystyczne, system grantów i stypendiów, strategie pracy pomiędzy twórcami, kuratorami i instytucjami.

Czas wakacji w Bunkrze Sztuki, jak co trzy lata, upłynie w towarzystwie Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Wystawa organizowana przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie potrwa od 29 czerwca do 24 sierpnia. W tym roku Triennale przyjmie nieco inną formułę. Organizatorzy konkursu zamierzają ukazać złożoność i wieloaspektowość procesu graficznego. Wystawa Główna będzie w związku z tym próbą stworzenia wizualnej definicji medium graficznego i procesu jego powstawania. Pomysł ten kierowany jest myślą, że twórczość graficzna składa się z wielu etapów i realizacji.

Jesienią ponownie pojawią się u nas wątki dotyczące kwestii kontroli i postkolonializmu, tym razem pod postacią indywidualnej wystawy Naeema Mohaiemena, której to kuratorką będzie Magdalena Ziółkowska. Pochodzący z Bangladeszu artysta w swojej twórczości posługuje się głównie filmem i instalacją. Podejmuje zagadnienia dotyczące historii Azji Południowej lat 40. i 70. XX wieku, przewrotów wojskowych, inwigilacji, nacjonalizmu architektonicznego, podziałów w Indiach oraz konfliktów politycznych, czyli przypadków historycznych losów, w które za każdym razem wprzęgnięta jest historia jednostki.

Ostatnia duża międzynarodowa wystawa, którą zaprezentujemy w Bunkrze Sztuki w 2018 roku, zwieńczy realizowany od trzech lat projekt Trauma & Revival. Powojnie w Sztuce Wschodu i Zachodu. Osią projektu są kulturalne relacje pomiędzy Wschodnią i Zachodnią Europą, przebiegające od czasów II Wojny Światowej poprzez okres Zimnej Wojny aż do dzisiaj. Wystawa poruszać będzie wątki związane z historią sztuki XX wieku. Kuratorzy Michal Novotný i Anna Bargiel skupią się na specyfice tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej. Podejmą zagadnienia typowych dla tego regionu stereotypów – z jednej strony krytykując je, a z drugiej zwracając uwagę na ich znaczenie kulturowe oraz rolę, jaką odgrywają w budowaniu tożsamości. Pewna słabość, niepewność i przeoczenia będą traktowane jako siły twórcze wpływające na charakter sztuki współczesnej: od Bałtyku do byłej Jugosławii.
Wystawa wcześniej będzie prezentowana w instytucjach partnerskich projektu: kim? Contemporary Art Center w Rydze oraz Palais des Beaux-Arts / BOZAR w Brukseli.

W Galerii Bunkier Sztuki wiemy, że najważniejsi są nasi odwiedzający i odbiorcy. Z myślą o was, o publiczności, w 2018 roku rozszerzymy i wzbogacimy naszą ofertę warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Planujemy również liczne spotkania rodzINNE. Coraz częściej będziecie mogli także spotkać nas poza budynkiem Galerii i wziąć udział w działaniach organizowanych w przestrzeni miasta. Zwiedzającym nadal będziemy oferować Uniwersalny Stały Serwis Informacyjny, dzięki któremu każdy zainteresowany uzyska od naszych opiekunów wystaw krótkie bezpłatne wprowadzenie w tematykę ekspozycji. W ramach projektu „Opowiadamy o wystawie” będzie można również zamówić autorskie oprowadzania przygotowane przez opiekunów (dla dorosłych, jak i najmłodszych). Nasze działania, podobnie jak w 2017 roku, będziemy dostosowywać do odbiorców z ograniczonym dostępem do kultury i sztuki, ułatwiając uczestniczenie w wydarzeniach Bunkra Sztuki osobom z dysfunkcją słuchu lub wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną. W dalszym ciągu rozwijany będzie także portal Sztuka24h – główne źródło informacji o działaniach edukacyjnych Galerii i platforma wymiany wiedzy.

Uruchomimy także nową stronę internetową Galerii. Stanie się ona lepszym narzędziem komunikacji z wami, naszymi odbiorcami. Dzięki niej w wygodny sposób będziecie mogli znaleźć więcej informacji o Bunkrze Sztuki i dowiedzieć się, co się u nas dzieje.

2018 rok będzie dla Bunkra Sztuki również rokiem książek. Na świat wyjdą dwie nowe publikacje. Księga zmian to antologia o charakterze źródłowym, dotycząca projektów realizowanych w ostatnich latach w Galerii Bunkier Sztuki. Publikacja porusza problematykę taką jak: zacieranie autorstwa, porzucanie pola sztuki przez artystów, dematerializacja obiektu sztuki. Sztos. Krzysztof Pijarski jest natomiast zbiorem tekstów i grafik poświęconych biografii i twórczości Wita Stwosza. Publikacja nawiązuje do wystawy Aurélien Froment / Krzysztof Pijarski. Moiré, prezentowanej w Galerii Bunkier Sztuki w 2016 roku. Z kolei dla najmłodszych będą dostępne książeczki z Serii Małego Kluba Bunkra Sztuki, które niedawno zyskały nowe, jubileuszowe etui. Od tego roku planujemy również cykliczną organizację Kiermaszu Książek, na który zapraszamy szczególnie w poszukiwaniu nieco starszych, archiwalnych i unikatowych publikacji.

Wreszcie będziemy intensywnie rozwijać działalność „Pawilonu Wystawowego”. Specjalistyczna biblioteka polskich i zagranicznych publikacji z zakresu kuratorstwa i wystawiennictwa będzie na bieżąco uzupełniana o nowe tytuły. Ponadto w „Pawilonie Wystawowym” planujemy bogaty program wydarzeń takich jak: warsztaty, panele dyskusyjne, seminaria, wykłady.

Ten rok jest ostatnim, kiedy Bunkier Sztuki będzie mieścił się w budynku projektu Teresy Tołłoczko-Różyskiej w jego obecnej formie. 2018 rok będzie czasem przygotowań do przebudowy i rozbudowy budynku Galerii oraz do zmiany siedziby w latach 2019–2021. Pod koniec lutego na Plantach zaprezentujemy plenerową wystawę poświęconą tej inwestycji. Pokażemy na niej plany przebudowy, odsłonimy szczegóły dotyczące nowego oblicza budynku, opowiemy o jego nowych funkcjach i możliwościach użytkowania oraz charakterze naszych przyszłych działań.

 

Bądźcie z nami w 2018 roku!

1 komentarz

  1. Łukasz pisze:

    Nie ma czegoś takiego jak “Galerii Szarej w Krakowie” jest Szara Kamienica, a Galeria Szara jest w Katowicach. Pozdrawiam

Napisz komentarz