Koordynator do spraw osób
z niepełnosprawnościami

Kamil Gibas

gibas@bunkier.art.pl

570 115  377 (poniedziałek – piątek, 8:00–16:00)

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki pragnie być dostępna dla każdego. Mamy świadomość, że osoby zwiedzające mają różnorodne potrzeby, i pracujemy nad tym, aby każdy mógł maksymalnie skorzystać z wizyty w naszej instytucji. Staramy się likwidować wszelkie bariery, wprowadzać narzędzia dostępnościowe oraz przygotowywać regularną ofertę otwartą na osoby z niepełnosprawnościami. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale staramy się stale rozwijać tak, aby każda osoba zwiedzająca czuła się u nas dobrze.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za dostępność jest Kamil Gibas. Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań odnośnie do dostępności.

DOJAZD

Galeria Bunkier Sztuki znajduje się na pomiędzy placem Szczepańskim i Plantami.

Bezpośrednio do Galerii nie da się dojechać samochodem. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Szczepańskiej.

W pobliżu budynku Galerii znajdują się trzy przystanki autobusowe i tramwajowe o nazwie „Teatr Bagatela” – pierwszy przy ulicy Podwale, drugi przy ulicy Dunajewskiego, trzeci przy ulicy Karmelickiej.

  • Na przystanku Teatr Bagatela (Podwale) zatrzymują się tramwaje o numerach: 8, 1 , 18, 20, 72, oraz autobus o numerze 124.

Po wyjściu z pojazdu należy pójść w lewo i przejść około 10 metrów do wylotu ulicy Szewskiej. W tym miejscu należy skręcić w prawo i przejść około 55 metrów. Po skręceniu w lewo należy przejść około 40 metrów do wejścia do Galerii. Prowadzi do niego betonowa rampa.

  • Na przystanku Teatr Bagatela (Karmelicka) zatrzymują się tramwaje o następujących numerach: 4, 8, 1, 14, 24.

Po wyjściu z pojazdu należy pójść w lewo i przejść około 40 metrów do przejścia dla pieszych. Po przedostaniu się na drugą stronę, na ul. Szewską, należy przejść około 55 metrów. Po skręceniu w lewo należy przejść około 40 metrów do wejścia do Galerii. Prowadzi do niego betonowa rampa.

Na przystanku Teatr Bagatela (Dunajewskiego) zatrzymują się tramwaje o następujących numerach: 4, 14, 18, 20, 24, 72.

Po wyjściu z pojazdu należy pójść w lewo i przejść około 40 metrów do przejścia dla pieszych. Po przedostaniu się na drugą stronę znajdziesz się na rozwidleniu dróg – trzymaj się prawej strony i po około 10 metrach znajdziesz się na ul. Szewskiej, którą należy przejść około 55 metrów. Po skręceniu w lewo należy przejść około 40 metrów do wejścia do Galerii. Prowadzi do niego betonowa rampa.

fot. R. Sosin

WEJŚCIE

Pierwsze drzwi wejściowe otwierają się ręcznie na zewnątrz. Po około 5 metrach znajdują się drugie, także otwierane ręcznie wewnętrzne drwi. Po ich przejściu po lewej stronie znajduje się kasa biletowa.

fot. R. Sosin

ZWIEDZANIE

Bunkier Sztuki składa się z trzech pięter, pomiędzy którymi można poruszać się schodami oraz windą. Wejście do budynku znajduje się na parterze. Przestrzenie ekspozycyjne znajdują się na poziomie -1, na parterze oraz na 1 piętrze. Pomiędzy parterem a pierwszym piętrem znajduje się antresola z księgarnią. Jest to jedyna przestrzeń, do której nie można dostać się windą. Prowadzą do niej schody. Przestrzeń dla rodzin z dziećmi znajduje się na 1 piętrze.

Cała powierzchnia wystawiennicza Bunkra Sztuki jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Jedynym wyjątkiem jest księgarnia.

Wszystkie piętra są pozbawione progów oraz barier architektonicznych. Wszystkie różnice poziomów zniwelowane są przez rampy.

DOSTĘPNY WKRÓTCE: Na parterze, po prawej stronie za windą, znajduje się pokój ciszy – kącik wyciszenia sensorycznego. Jest on przestrzenią wolną od kontrastowych bodźców sensorycznych. W pokoju znajdują się wygodne piankowe leżanki, które pozwolą na złapanie oddechu w sytuacji przebodźcowania sensorycznego. Jest on dostępny dla każdego zwiedzającego, bez konieczności informowania o tym fakcie obsługi wystawy.

Dostępne toalety znajdują się na piętrze -1, parterze i poziomie +1. W toaletach zamontowany został system przyzywowy – po pociągnięciu za sznurek uruchamia się sygnał przyzywający osobę z portierni, która udzieli niezbędnej pomocy.

Bunkier Sztuki składa się z trzech pięter, pomiędzy którymi można poruszać się schodami oraz windą. Wejście do budynku znajduje się na parterze. Przestrzenie ekspozycyjne znajdują się na poziomie  -1, na parterze oraz na 1 piętrze. Pomiędzy parterem a pierwszym piętrem znajduje się antresola z księgarnią. Jest to jedyna przestrzeń, do której nie można dostać się windą. Prowadzą do niej schody. Przestrzeń dla rodzin z dziećmi znajduje się na 1 piętrze.

Cała powierzchnia wystawiennicza Bunkra Sztuki jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Jedynym wyjątkiem jest księgarnia.

Wszystkie piętra są pozbawione progów oraz barier architektonicznych. Każdorazowo różnice poziomów zniwelowane są przez rampy.

fot. K. Marchlak

MAKIETA

Po lewej stronie od wejścia do Galerii znajduje się postument z makietą budynku. Makieta jest dostępna dla wszystkich, z postumentem ułatwiającym kontakt osobom na wózkach.

Makieta stanowi wizualną reprezentację Galerii w mniejszej skali. Jest to bryła przedstawiająca trzy piętra ekspozycyjne Bunkra Sztuki, wraz z zaznaczoną częścią księgarnianą. Na makiecie uwzględniono ciągi komunikacyjne, windę, toalety oraz piętra.

Dodatkowymi elementami makiety są oznaczenia brajlowskie dla osób niewidomych lub słabowidzących. Na postumencie obok makiety znajduje się płyta w formacie A4 zawierająca legendę oznaczeń zastosowanych w makiecie w języku polskim oraz języku Braille’a.

Pod makietą znajduje się tyflografika prezentująca uproszczoną formę modernistycznej fasady Bunkra Sztuki od strony Plant.

fot. P. Zarzycka

CICHE GODZINY

W każdy wtorek w godz. od 12.00 do 15.00– w ramach dostępności instytucji kultury – w Galerii obowiązują tzw. Ciche godziny, mające na celu wykreowanie przestrzeni bezpiecznej i komfortowej dla zwiedzających ze spektrum autyzmu lub osób wrażliwych sensorycznie.

W trakcie Cichych godzin Galeria zapewnia:

  • brak zorganizowanych działań w przestrzeni wystawienniczej (oprowadzania z przewodnikiem, warsztatów, spotkań z artystami i innych),
  • wyciszenie głośnych dźwięków, których źródłem mogą być audialne dzieła sztuki,
  • przyciemnienie lub zmniejszenie intensywności mocno kontrastowych świateł wystawowych.

CENNIK

Bilety ulgowe przysługują:

•     osobom z niepełnosprawnością i ich przewodnikom

•     osobom posiadającym Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

CENNIK

fot. R. Sosin

OFERTA

Galeria Bunkier Sztuki regularnie prowadzi oprowadzania z tłumaczeniem na polski język migowy oraz z elementami audiodeskrypcji. O wszystkich wydarzeniach dostępnych będziemy informować na bieżąco.

Oferta najbliższych wydarzeń dostępnych dla osób z różnorodnymi potrzebami znajduje się poniżej.

WYDARZENIA DOSTĘPNE

fot. R. Sosin