Bunkier Sztuki jest jedną z najważniejszych polskich instytucji kultury prezentujących sztukę współczesną, która u swoich początków funkcjonowała w ramach sieci Biur Wystaw Artystycznych, a w 1994 roku uzyskała status galerii miejskiej.

Misją instytucji jest realizacja szeregu aktywności kulturowych: wystawiennictwa i gromadzenia Kolekcji, a także działalność artystyczna, edukacyjna, popularyzatorska i wydawnicza.

Wystawiennictwo

Od początku działalności w Galerii zaprezentowano ponad 980 wystaw.

Swoje wystawy indywidualne prezentowali m.in. Tomasz Ciecierski, Tony Cragg, Josef Dabernig, Marta Deskur, Edward Dwurnik, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Piotr Lutyński, Henry Moore, Jerzy Nowosielski, Andrzej Pawłowski, Maria Pinińska-Bereś, Adam Rzepecki, Jadwiga Sawicka, Marek Sobczyk, Krzysztof Wodiczko i Otto Zitko.

Wystawy zbiorowe obejmowały prezentacje zarówno środowiska krakowskiego (Spotkania krakowskie, Studenckie multimedia), ogólnopolskie (Biennale Sztuki Projektowania), jak i ogólnoświatowe (Międzynarodowe Triennale Grafiki, World Press Photo). Ważnym elementem działalności ekspozycyjnej Galerii pozostają również wystawy dzieł z Kolekcji Bunkra Sztuki.

WYSTAWY

Kolekcja

Kolekcja Bunkra Sztuki obejmuje 445 prac autorstwa 170 artystów z 20 krajów. Jej trzon stanowią dzieła nabywane po zakończeniu wystaw i akcji artystycznych. W wielomedialnej Kolekcji Bunkra Sztuki znajdują się obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, fotografie, instalacje, prace konceptualne, filmy, nagrania audio oraz dokumentacje performansów i spektakli.

W Kolekcji Bunkra Sztuki znajdują się prace m.in. Jerzego Beresia, Krzysztofa M. Bednarskiego, Rafała Bujnowskiego, Oskara Dawickiego, Marty Deskur, Edwarda Dwurnika, Katarzyny Górnej, Piotra Lutyńskiego, Marcina Maciejowskiego, Małgorzaty Markiewicz, Marii Pinińskiej-Bereś, Józefa Robakowskiego, Adama Rzepeckiego, Jadwigi Sawickiej, Wilhelma Sasnala, Mikołaja Smoczyńskiego, Beaty Stankiewicz, Michała Stonawskiego, Krzysztofa Wodiczki i Alicji Żebrowskiej.

Zdigitalizowane dzieła z Kolekcji znajdują się na platformach Wirtualne Muzea Małopolski i Google Arts & Culture, a jej rozwój wspierają dotacje Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KOLEKCJA

Edukacja i dostępność

Program edukacyjny Galerii powstaje z myślą o różnych grupach wiekowych i specjalnych potrzebach odbiorców. Instytucja dąży do integracji krakowskiego środowiska kultury, instytucji, fundacji, szkół i uczelni, z którymi łączą ją wspólne cele i projekty artystyczno-dydaktyczne.

W stałej ofercie Galerii znajdują się m.in. oprowadzania po wystawach, warsztaty artystyczne, spotkania z twórcami oraz integracyjne działania dostępne (PJM). Instytucja zapewnia tyflografiki i audiodeskrypcje do dzieł oraz tzw. ciche godziny, dla osób wrażliwych sensorycznie. Galeria wydaje również autorską serię zeszytów edukacyjnych w ramach cyklu Spotkania ze sztuką.

WARSZTATY I SPOTKANIA Dostępność

Wydawnictwo

Galeria od początku działalności publikuje katalogi wystaw oraz książki dotyczące współczesnej kultury wizualnej. Wydawnictwo Bunkra Sztuki współpracuje z artystami i teoretykami.

W 2020 roku zainicjowano nową serię wydawniczą pod nazwą Biblioteka krakowskich artystów, w ramach której dotychczas ukazały się katalogi Kamila Kukli, Agaty Kus, Piotra Lutyńskiego, Bartka Materki, Małgorzaty Markiewicz, Adama Rzepeckiego, Leszka Sobockiego, Beaty Stankiewicz i Michała Stonawskiego.

PUBLIKACJE

O instytucji w PJM