Nabór na stanowisko redaktora – koordynatora ds. wydawnictw

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki szuka osoby do działu promocji, wydawnictw i fundraisingu na stanowisko redaktora – koordynatora ds. wydawnictw.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański 3a
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny
Termin składania zgłoszeń: 5.03.2018
Adres do przesyłania zgłoszeń: rekrutacja@bunkier.art.pl

Zakres obowiązków:

- Pisanie tekstów prasowych, tekstów na stronę Galerii i postów na profile w mediach społecznościowych.
- Redakcja i korekta językowa tekstów przygotowywanych przez Zespół Galerii, w tym: tekstów kuratorskich, materiałów prasowych, treści newslettera, postów na profile Galerii w mediach społecznościowych, pism, listów przewodnich i innej korespondencji instytucjonalnej.
- Udział w organizacji i promocji wystaw i wydarzeń odbywających się w Galerii.
- Redakcja, adiustacja i korekta językowa tekstów do publikacji wydawanych przez Galerię (książek, katalogów, broszur): kontakt z autorami tekstów, tłumaczami, grafikiem.
- Koordynowanie prac zlecanych autorom, korektorom i tłumaczom na zewnątrz (sporządzenie umów, odbiór i weryfikacja tekstów).
- Tworzenie harmonogramu i prowadzenie budżetu publikacji Galerii.
- Wykonywanie bieżących zadań związanych z promocją wystaw, wydarzeń i publikacji Galerii.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana filologia polska).
- Doświadczenie w pracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych.
- Doświadczenie w redagowaniu książek.
- Bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego i redakcji tekstów.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
- Mile widziana znajomość zagadnień związanych ze sztuką współczesną.
- Gotowość do pracy w zespole, koleżeńskość, samodzielność i inicjatywa.

Oferujemy:

- Stabilne zatrudnienie.
- Możliwość rozwoju zawodowego.
- Udział w tworzeniu programu artystycznego i wydawniczego Galerii.
- Pracę w rozwijającej się instytucji sztuki współczesnej w Polsce i możliwość kształtowania jej wizerunku.

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny

Na zgłoszenia czekamy do 5.03.2018 pod adresem mailowym: rekrutacja@bunkier.art.pl

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

PRZEBIEG REKRUTACJI:

1) Wybór kandydatów na podstawie zgłoszeń.
2) Przesłanie wybranym kandydatom próbki tekstu do redakcji.
3) Rozmowa z wybranymi kandydatami.

Uwagi:

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury naboru w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W razie pytań można kontaktować się z Galerią pod numerem: +48 12 422 10 52 wew. 30

Napisz komentarz