Nabór na stanowisko: SPECJALISTY / SPECJALISTKI DS. PROMOCJI I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalisty / specjalistki ds. promocji i mediów społecznościowych

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Miejsce pracy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, plac Szczepański 3a w Krakowie
Termin składania aplikacji: 24.05.2017
Wymagane dokumenty: życiorys i list motywacyjny
Adres do przesyłania aplikacji: rekrutacja@bunkier.art.pl

Wymagania:

1. Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet).
2. Dobra znajomość mediów, przede wszystkim internetowych.
3. Znajomość netykiety i umiejętność prowadzenia dialogu z użytkownikami mediów społecznościowych.
4. Biegłe posługiwanie się językiem polskim.
5. Biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie.
6. Lekkie pióro i umiejętność redagowania tekstów w języku polskim i angielskim.
7. Łatwość nawiązywania kontaktów i odporność na stres.
8. Gotowość do pracy w zespole, koleżeńskość, inicjatywa.
9. Bardzo dobra organizacja pracy.
10. Terminowość i samodzielność.
11. Etyka zawodowa.
12. Znajomość zagadnień związanych ze sztuką będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

1. Przygotowywanie i realizacja kampanii promujących wystawy i wydarzenia Galerii (kontakt z dziennikarzami, planowanie kampanii reklamowych w prasie, radiu, telewizji i w przestrzeni miejskiej, monitoring mediów).
2. Pomoc w organizacji wernisaży wystaw, konferencji prasowych, wydarzeń towarzyszących wystawom.
3. Prowadzenie profilu Galerii w serwisach społecznościowych i aplikacjach mobilnych.
4. Prowadzenie strony internetowej Galerii.
5. Obsługa newslettera.
6. Codzienna obsługa korespondencji, wykonywanie bieżących zadań związanych z promocją wystaw, wydarzeń i publikacji Galerii.
7. Utrzymywanie stałego kontaktu z partnerami, patronami, sponsorami i z instytucjami kultury za granicą.
8. Rozbudowa bazy kontaktów Galerii.
9. Udział w kształtowaniu wizerunku Galerii.
10. Współpraca z pozostałymi działami Galerii, zwłaszcza z Działem Programowym.
11. Współpraca z innymi instytucjami kultury, współtworzenie życia kulturalnego w mieście.

Oferujemy:

1. Możliwość odbywania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
2. Współpracę z zaangażowanym zespołem, codzienne wyzwania i możliwość rozwoju osobistego.
3. Pełną wyzwań pracę w galerii sztuki o półwiecznej tradycji, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale i edukację, spotkania, wykłady.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys.
2. List motywacyjny, który prosimy potraktować jako swoją wizytówkę.

Do życiorysu prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

Rekrutacja jest dwuetapowa i oparta na:

Wyborze kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów.
Indywidualnej rozmowie z wybranymi kandydatami.

Uwagi:

Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W razie pytań można kontaktować się z Galerią pod numerem: +48 12 422 10 52 wew. 41

Napisz komentarz