Dwugłos o Kolekcji


Rozmowa z prezesem sekcji polskiej AICA – Andrzejem Szczerskim, na temat kolekcjonowania sztuki przez instytucje kultury.

Jaka jest historia publicznych kolekcji sztuki? Jaki charakter mają one dzisiaj? Jak na tym tle rysuje się Kolekcja Bunkra Sztuki? Zapraszamy do udziału w rozmowie z dr hab. Andrzejem Szczerskim, prezesem Sekcji Polskiej AICA i członkiem Zespołu Sterującego powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kolekcje priorytety  Kolekcje narodowe sztuki współczesnej oraz Regionalne kolekcje sztuki współczesnej na temat kolekcjonowania sztuki przez instytucje.

Andrzej Szczerski (ur.  1971 ). Historyk i krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich (2005-2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Ukończył także m.in. kurs Royal Collection Studies w Londynie, organizowany przez The Attingham Trust (2001), Summer University Course na Central European University w Budapeszcie (2002) oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago (2007).

Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii (2004). Stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Università per Stanieri w Perugii. Laureat stypendium krajowego dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000).

W 2009 roku został Prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), w 2012 roku wybrany ponownie na to stanowisko. Od 2005 roku członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W latach 2002-2005 był kuratorem cyklu wykładów “Projektowanie nowoczesności” w Instytucie Goethego i British Council w Krakowie. W latach 2010-2012 członek Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki “Zachęta” w Warszawie. W latach 2011-2012 członek Zespołu Sterującego powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kolekcje priorytet “Kolekcje narodowe sztuki współczesnej, w 2012 także w ramach Programu Kolekcje priorytet “Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”. W czerwcu 2013 roku powołany w skład Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie na kadencję w latach 2013-2018.

Juror w licznych konkursach poświęconych sztuce współczesnej, m.in. w konkursie na wystawę w Pawilonie Polskim na XII Biennale Architektury w Wenecji (2010), członek jury selekcyjnego Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (2012), członek jury XXXIII Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012.

Autor publikacji poświęconych sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, m.in: Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900 (Kraków 2002) wyróżnionej Nagrodą Honorową im. Felczaka i Wereszyckiego (2004) oraz Nagrodą Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2003), Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939 (Łódź 2010) nominowanej do Nagrody im. Jana Długosza (2011) oraz artykułów w katalogach i czasopismach m.in. w “Apollo”, “Springerin”, “Third Text”, “Centropa”, “Ikonotheka”. Redaktor książki Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939 (Warszawa 2011). Współredaktor książek Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań (Kraków 1999) i The Mousetrap Book. On dealing with art institutions in contemporary curatorial practice (Gdańsk-Frankfurt 2007).

Współautor wystaw Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie w 2009 roku i The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli w 2011 roku. Kurator wystawy Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku. Członek Rady Naukowej wystawy Der neue Staat. Polnische Kunst zwischen Experiment und Repraesentation 1918-1939 w Leopold Museum w Wiedniu w 2002 roku.

Jest członkiem AICA, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz stowarzyszenia Historians of German and Central European Art & Architecture.

W ramach Będzie się Dzieło!

Miejsce: Sala Audiowizualna