Strategia rozwoju Galerii Bunkier Sztuki

Strategia Rozwoju Galerii Bunkier Sztuki jest dokumentem, który opisuje istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji. W diagnozowanie instytucji oraz proponowanie kierunków jej rozwoju zaangażowany był Zespół instytucji, Dyrekcja oraz Współpracownicy Galerii. Formułowanie Strategii Rozwoju poprzedziło pięć sesji warsztatowych z udziałem Zespołu poświęconych analizie możliwości oraz ograniczeń w działaniu instytucji.

Bunkier Sztuki from Pasmo Kontrolne on Vimeo.

Pełen tekst Strategii

Napisz komentarz