Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH I PILNOWANIA WYSTAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ Galerię siedzibie w Pałacu Zbaraskich (Potockich) w Krakowie, przy ul. Bracka 2/Rynek Główny lub w innym miejscu na terenie Krakowa, wskazanym przez Zamawiającego.

 

Informuję o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum KLAVO sp. z o. o. oraz FRAME-ART sp. z o. o. jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.

 

Informuję o punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp. oferta ocena
Wykonawca  cena brutto czas reakcji [h] cena brutto czas reakcji ocena łączna
1. TOM SERVICE Sp. z o.o. 29,51 zł 24 41,68 50,00 91,68
2. Konsorcjum

Klavo Sp. z o. o. oraz FRAME-ART sp. z o. o.

24,60 zł 24 50,00 50,00 100,00

 

W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

  1. Boss Protection sp. z o.o. – oferta odrzucona – Wykonawca zaoferował czas reakcji 8 h, co jest niezgodne z warunkami postępowania,
  2. konsorcjum COT sp. z o. o. TEAMWORK sp. z o. o. – oferta odrzucona – Wykonawca nie wykazał doświadczenia koordynatora w wymaganym zakresie. W treści zapytania Zamawiający wymagał, ażeby osoba wskazana jako Koordynator posiadała doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu odpowiedzialnego za obsługę wydarzeń kulturalnych takich jak wystawy, wernisaże, spotkania autorskie, spektakle lub widowiska. Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od Wykonawcy oraz bezpośrednio od Muzeum Etnograficznego w Warszawie jasnym jest, że w zakres obowiązków wchodziło jedynie obsługa recepcji. Nie jest to równoznaczne z obsługą wydarzeń kulturalnych, nawet jeśli recepcja znajduje się w instytucji kultury.
  3. Komandos sp. z o. o. – oferta odrzucona – Wykonawca zaoferował usługi ochrony fizycznej, niezgodnie z treścią zapytania.