Zadania realizowane z Państwowych Funduszy Celowych

RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA NIEPODLEGŁEJ – 2022

Dofinansowano ze środków programu własnego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022

pochodzących z budżetu

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: „Hommage à Maria Jarema” – Kraków Jaremiance

Wartość dofinansowania: 211 700,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 298 127,40 zł

Krótki opis zadania: Projekt zakłada usytuowanie przed Bunkrem Sztuki, przy głównej arterii krakowskich Plant, pomnika autorstwa Krzysztofa M. Bednarskiego poświęconego jednej z najwybitniejszych postaci polskiej sztuki powojennej – Marii Jaremie (1908–1958). Zaproponowana przez artystę forma inspirowana jest twórczością graficzną i malarską Jaremianki oraz stanowi nawiązanie do jej ostatniego dzieła
pt. „Figura” (1956).

„Hommage à Maria Jarema” będzie pierwszą realizacją rzeźbiarską w obrębie Plant od 2006 roku, kiedy to odsłonięto „Fontannę Fryderyka Chopina” wykonaną przez Wandę Czełkowską na podstawie projektu Jaremianki z 1949 roku.

W ramach wniosku, poza realizacją rzeźby, Galeria przeprowadzi prace mające na celu udostępnienie obiektu osobom ze specjalnymi potrzebami. Planowane działania promocyjne, program wydarzeń
o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, opracowane z myślą o różnych grupach docelowych, mają na celu zachęcenie publiczności do aktywnego współuczestnictwa w projekcie.

HOMMAGE A MARIA JAREMA – KRAKÓW JAREMIANCE