Materiały edukacyjne

Zainteresowanych organizacją warsztatów
i wydarzeń zapraszamy do kontaktu

edukacja@bunkier.art.pl
+48 570 115 377

ZESZYTY EDUKACYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I Zeszyty, adresowane do dzieci i młodzieży, poświęcone będą artystkom i artystom, których prace można oglądać na wystawach w Bunkrze. Każdy numer będzie przybliżał …

ZOBACZ WIĘCEJ

MATERIAŁY EDU