List otwarty Pracowników Galerii

Szanowny Pan Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Szanowna Pani Wiceprezydent Miasta Krakowa Magdalena Sroka
Szanowny Pan Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisław Dziedzic
Szanowna Pani Wicedyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Olesiak

Kraków, 20 czerwca 2014

 

List otwarty Pracowników Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji

oraz

Zaproszenie do debaty

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji obecnego Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Pana Piotra Cypryańskiego, która upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku, a także jego decyzją o nieprzystąpieniu do planowanego konkursu chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w powyższej sprawie.

Pracownikom Galerii Bunkier Sztuki zależy na:
– ustaleniu formalnych kryteriów wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora adekwatnie do charakteru pola sztuki współczesnej;
– oparciu pracy komisji konkursowej przede wszystkim na obecności oraz opinii ekspertów i autorytetów działających w obszarze współczesnej kultury;
– uwzględnieniu w wyborze przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych szerszej, ponadlokalnej, ogólnopolskiej perspektywy;
– przyjęciu merytorycznych kryteriów oceny przydatności kandydatów;
– transparentności procedury konkursowej.

Jak pokazuje zakończony niedawno konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz zwyczaje obowiązujące w zagranicznych instytucjach kultury uwzględnienie w procedurze konkursowej powyższych zasad jest gwarancją tego, że w konkursie wezmą udział kandydaci o wysokich kwalifikacjach oraz dorobku merytorycznym niezbędnym do sprawowania stanowiska. Z pewnością przyczyni się to do powierzenia funkcji dyrektora osobie, która w godny sposób będzie reprezentowała instytucję w ważnym dla niej momencie.

Kolejny rok to szczególny czas dla Galerii Bunkier Sztuki. W 2015 roku upływa 65 lat od powołania instytucji, 50 lat od zbudowania budynku Galerii i 20 lat od nazwania jej Bunkrem Sztuki. Jesteśmy głęboko przekonani, że ten kontekst jest znakomitą okazją do refleksji nad dotychczasowym dorobkiem instytucji, jej siłą oddziaływania w lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym środowisku artystycznym oraz celami istnienia i zasadami funkcjonowania galerii miejskiej.

Wobec powyższego profesjonalnie przeprowadzony konkurs stanie się podstawą do nowego, mocnego otwarcia, w którym dobrze wybrzmią wspomniane jubileusze, w pełni ujawniając dotychczasową rolę i pozycję instytucji oraz jej potencjał kształtowania przyszłości.
W ramach opracowanej niedawno Strategii Rozwoju Galerii Bunkier Sztuki zespół Galerii zadeklarował chęć redefinicji galerii miejskiej jako miejsca artystycznego eksperymentu, które daje możliwość doświadczania różnorodności sztuki współczesnej.

W ZWIĄZKU Z TYM POSTULUJEMY:
1.
Przeprowadzenie procedury konkursowej i powołanie nowego dyrektora Galerii Bunkier Sztuki przed zakończeniem kadencji obecnego dyrektora.
2. P
owołanie do Komisji konkursowej – jako przedstawicieli zarówno Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i organizatora, tj. Gminy Miejskiej Kraków – ekspertów czynnie działających w obszarze współczesnej kultury.
3.
Powołanie na członka Komisji przedstawicielki lub przedstawiciela Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej.
4.
Powołanie na członka Komisji przedstawicielki lub przedstawiciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
5. Sformułowanie kryteriów formalnych, jakie powinni spełnić kandydaci  i kandydatki, w szczególności w taki sposób, by umożliwić uczestnictwo w konkursie zarówno osobom posiadającym staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, jak i tym, którzy nie pełniąc formalnie funkcji kierowniczych, mają długoletnie doświadczenie w realizacji znaczących projektów artystycznych.
6. Upublicznienie protokołu Komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu obrad
.

Niezwykle istotną kwestią jest dla nas również przeprowadzenie otwartej debaty na temat Galerii Bunkier Sztuki. Wobec tego już dziś zapraszamy adresatów i czytelników niniejszego listu otwartego na spotkania, które odbędą się w Galerii. Pierwsze z nich planowane jest na 11 lipca 2014. Będziemy rozmawiać o perspektywach rozwoju Galerii, sposobach jej finansowania, określeniu jej funkcji oraz celów działania w przestrzeni kulturalnej miasta, kraju i na arenie międzynarodowej, a także o zbliżającym się konkursie.

Z poważaniem,
Pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Karolina Więckowska
Karolina Vyšata
Krzysztof Siatka
Aneta Rostkowska
Kinga Olesiejuk
Mateusz Michałek
Karolina Harazim-Mazur
Anna Lebensztejn
Lidia Krawczyk
Tomasz Kaczmarczyk
Andrzej Dudziński
Piotr Cypryański
Martyna Chołys
Agata Biskup
Anna Bargiel

2 komentarzy

 1. Galeria Bunkier Sztuki says:

  Jesteśmy w przededniu ogłoszenia konkursu na nowego Dyrektora Galerii Bunkier Sztuki. Wymaga to rozpoczęcia cyklu istotnych dyskusji i odpowiedzialnych debat na tematy ściśle związane z funkcjonowaniem Galerii.

  Na piątek, 11 lipca 2014 roku o godzinie 18, zaplanowana została, zapowiadana w naszym Liście otwartym z dnia 20 czerwca 2014 roku, otwarta debata dotycząca przyszłości Bunkra Sztuki, podczas której, wraz z zaproszonymi Gośćmi – w tym znawcami sztuk wizualnych, praktykami zarządzania instytucjami kultury, przedstawicielami władz Miasta Krakowa, kuratorami i krytykami – planowaliśmy rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości, o podsumowaniach i redefinicji pojęcia „galeria miejska w Krakowie”.

  Niestety w tym terminie obecność wszystkich zaproszonych przez nas do udziału w dyskusji Prelegentów i Gości nie jest możliwa, postanowiliśmy więc odbyć 11 lipca o godz. 14 spotkanie robocze. Galeria Bunkier Sztuki w 2015 roku będzie obchodzić okrągłą, pięćdziesiątą rocznicę udostępnienia budynku, który jest zlokalizowaną w ścisłym centrum Miasta perłą modernistycznej architektury. Od chwili ogłoszenia w grudniu 2013 roku Strategii Rozwoju Galerii Bunkier Sztuki, definiujemy ją jako miejsce artystycznego eksperymentu, które pozwala w pełni doświadczać różnorodności sztuki współczesnej.

 2. Maciej Split says:

  Drodzy Państwo w obecnej sytuacji paradygmatu wystawienniczego w Polsce stanowisko dyrektora nie jest potrzebne.
  Wystarczy odmienić wspominany paradygmat kilku instytucji tj : FGF , lokal-30 , Raster i oczywiście MSzN w Warszwie
  ( kompilację można wykonać przy pomocy programu komputerowego ) W razie pytań proszę mailować

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.