Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki poszukuje osoby na stanowisko Głównego Księgowego.

Wymagania:
– spełnienie warunków wskazanych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
– doświadczenie w prowadzeniu księgowości, preferowane doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury,
– znajomość prawa w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych,
– znajomość zagadnień i procedur z zakresie finansowania projektów z funduszy zewnętrznych, w tym dotacji unijnych,
– znajomość zagadnień z zakresu płac i kadr.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) zawierające oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” prosimy przesyłać na adres Galerii, składać osobiście w sekretariacie Galerii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego” lub przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 31.01.2012 r.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.