OGŁOSZENIE | Komitet „Pomóż Asi”

Komitet „Pomóż Asi”, powołany w celu pomocy Joannie Markowiak, chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną, informuje, że w wyniku zbiórki publicznej  przeprowadzonej na postawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr OC-01.5311.6.2041  z dnia 31.01.2014 r., suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 65.072,60 zł (sześćdziesiątpięćtysięcysiedemdziesiątdwa złote 60/100).

Zebrana kwota  po odliczeniu kosztów przeprowadzenia zbiórki została w całości przekazana  Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”, na subkonto prowadzone na rzecz Joanny Markowiak, nr konta Bank Zachodni WBK65 1090 1665 000000010373 7343.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.