Ruszyła III edycja plebiscytu pn. Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi

Ruszyła III edycja plebiscytu pn. Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2021 r.

Z dniem 1 lipca ogłoszono nabór do trzeciej edycji plebiscytu pn. Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi. Jest to inicjatywa Gminy Miejskiej Kraków w ramach kampanii Kraków stawia na Rodzinę, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wskazania w Krakowie miejsc, w których rodziny z dziećmi są nie tylko mile widziane, a wręcz oczekiwane.

Celem plebiscytu pn. Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi jest prezentacja, promocja oraz zwiększanie na terenie naszego Miasta liczby miejsc oferujących udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu rodziców z dziećmi w różnym wieku.

W tym roku nadal, ze względu na pandemię COVID-19, istotnym kryterium oceny będzie sposób w jaki zgłoszone miejsce jest dostosowane do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

Plebiscyt ma na celu popularyzację miejsc w przestrzeni publicznej na mapie Krakowa, które są dedykowane rodzinom z dziećmi w różnym wieku, a także docenienie podmiotów, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi – w takich miejscach, z których korzystamy na co dzień, typu: sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne itp.

Plebiscyt Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi ma 5 kategorii:

I kategoria – „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”;

II kategoria – „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”;

III kategoria – „Kultura, Sport i Rekreacja”;

IV kategoria – „Urzędy i Edukacja”;

V kategoria – „Zdrowie”.

Najlepsze i najciekawsze zgłoszone w Plebiscycie miejsca, wybrane po rekomendacji Kapituły Konkursowej, pod przewodnictwem Pani Marzeny Paszkot – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, zostaną odznaczone Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, a finał akcji zakończy się uroczystą galą w październiku 2021 roku, z udziałem mediów.

Ponadto te podmioty, które w ramach Plebiscytu po raz trzeci zostaną wyróżnione – zostaną dodatkowo uhonorowane okolicznościową statuetką oraz tytułem „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

Aby wskazać miejsce należy do dnia 31 sierpnia br. wypełnić formularz dostępny elektronicznie (WEJDŹ TU).

Zgłoszenia może dokonać zarówno każdy pełnoletni mieszkaniec Krakowa, jak i przedstawiciel firmy/podmiotu.

Co istotne, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, by zgłaszany podmiot nie prowadził działalności na rzecz rodzin z dziećmi np. żłobek, przedszkole, bawialnia dla dzieci itp. W Plebiscycie nie mogą bowiem brać udziału podmioty, które statutowo zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

REGULAMIN PLEBISCYTU 2021 znajdą Państwo TU.