Grzegorz Sztwiertnia | Likwidacja

Otwarcie: 18.12.2012 (wtorek), godz. 18

Wystawa czynna: 19.12.2012 – 27.01.2013

Koncepcja wystawy: Beata Nowacka-Kardzis, Grzegorz Sztwiertnia

Kurator: Grzegorz Sztwiertnia

Koordynatorka: Jolanta Zawiślak

Likwidacja to przede wszystkim propozycja i prezentacja dzieł wybranych przez Grzegorza Sztwiertnię spośród zbiorów Galerii. Artysta dokona również selekcji materiałów i dokumentacji pochodzących z archiwum instytucji, które znajdą swoje miejsce na wystawie. Będą to zarówno dokumenty bieżące, jak i dawne, związane z historią Biura Wystaw Artystycznych.

Widz będzie mógł zobaczyć prace wykonane przy użyciu różnych mediów z zakresu sztuk wizualnych: obrazy, rzeźby, grafiki, fotografie i filmy.