Kinga Araya // Walking with Kinga

Projekt Kingi Arayi, zatytułowany Walking with Kinga, nawiązuje do rozwijanej od wielu lat przez artystkę metody spacerowania i rozmawiania (walking and talking). W założeniu jest on działaniem interkulturowym, które obejmie swoim zasięgiem miejsca we Włoszech, w Polsce i na Węgrzech, związane z historią św. Kingi i samej artystki. W trakcie półtorarocznych przygotowań do wystawy artystka przeprowadziła rozmowy z naukowcami, przedstawicielami różnych zawodów i stanów. Dyskutowała z mieszkańcami miejsc odmiennych kulturowo i ludźmi posługującymi się różnymi językami. Zgromadziła dokumentację lokalnych kultów i tradycji.