Kolekcja Bunkra Sztuki dla dzieci – Nicolas Grospierre


Projekt Nicolasa Grospierre’a Dom, który rośnie dotyczy problemu rozdźwięku między estetyką a funkcjonalnością architektury. Zadania dla dzieci, które przygotowaliśmy, dotyczą między innymi samodzielnego „zbudowania” domu o wielu piętrach z elementów pochodzących z pracy artysty. Nożyczki w dłoń!

 

Kolekcja Bunkra Sztuki dla dzieci. Nicolas Grospierre ↑ kliknij, by pobrać materiały edukacyjne

 

Dom, który rośnie to praca wykonana techniką fotokolażu polegającą na tworzeniu kompozycji z różnych zdjęć. Artysta zainspirował się krajobrazem polskiej architektury, w którym nierzadko spotyka się budowle poddawane różnorodnym modyfikacjom, przebudowom, dobudowom, nadbudowom. Często spotykanym elementem tego krajobrazu jest dom niewykończony i nieotynkowany, ale już zamieszkany. Artysta odwołał się w sposób żartobliwy do tych praktyk i zestawił ze sobą niepasujące elementy architektury na kształt „dobudówek”. Praca podpowiada i ostrzega, jakie mogą być skutki przekształcenia budynków i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb mieszkańców bez oglądania się na estetykę architektury.

Nicolas Grospierre, Dom, który rośnie, 2012, fotografia / wydruk na dibondzie wyciętym do formatu pleksi, 18,5 cm × 33,5 cm, 24,5 cm × 33,3 cm, 31 cm × 63,5 cm, 50 cm × 74,5 cm, 64 cm × 131 cm, 97 cm × 130 cm, Kolekcja Galerii Bunkier Sztuki. Zakup zrealizowany w ramach zadania Podzielmy się kolekcją! Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Nicolas Grospierre (ur. 1975) jest fotografem, dokumentalistą, a z wykształcenia socjologiem. Studiował nauki polityczne na uniwersytetach w Paryżu i w Londynie. Jego prace koncentrują się wokół architektury. Tworzy cykle zdjęć, w których utrwala i analizuje widoki budynków lub obiektów małej architektury. Fotografie jego autorstwa są prezentowane na wystawach oraz publikowane w czasopismach i książkach.