Kolekcja Bunkra Sztuki dla dzieci – Tomasz Dobiszewski


W cyklu Anegdoty tytułowa historia stanowi jedynie fragment stworzonej przez artystę pracy. W będących jej częścią fotografiach kluczowe elementy opowieści rozgrywają się poza kadrem – pozostają niewidoczne, tak jakby uleciały już sprzed obiektywu aparatu. Ich śladem są jedynie cienie, niematerialne odciski przedmiotu bądź osoby, których utrwalanie według opowieści Pliniusza Starszego miało stać u prapoczątków malarstwa.

Tym razem na dzieci czekają aż cztery zadania, do których potrzebne będą ich zdolności manualne oraz wyobraźnia.

Kolekcja Bunkra Sztuki dla dzieci. Tomasz Dobiszewski ↑ kliknij, by pobrać materiały edukacyjne

Wirtualne Muzea Małopolski – praca Tomasza Dobiszewskiego

 

 

Tomasz Dobiszewski, z cyklu Anegdoty, 2014, instalacja / drewno, szkło, piasek, odbitka srebrowa, passe-partout, wymiary zmienne, Kolekcja Galerii Bunkier Sztuki

Tomasz Dobiszewski, z cyklu Anegdoty, 2014, instalacja / drewno, szkło, piasek, odbitka srebrowa, passe-partout, wymiary zmienne, Kolekcja Galerii Bunkier Sztuki

 

 

Tomasz Dobiszewski – fotograf, autor prac wideo i instalacji multimedialnych. Artysta łączy często fotografię z innymi obiektami rozmieszczonymi w przestrzeni, tworząc zagadkowe instalacje. Jego prace oddziałują na różne zmysły odbiorców. W praktyce artystycznej twórca wykorzystuje także zdobycze współczesnej technologii. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.