Krzysztof Penderecki. Partytura i ogród. Muzyka wobec obrazu, ogród wobec muzyki


W 2003 roku Maria Anna Potocka nakręciła w Lusławicach film z udziałem Krzysztofa Pendereckiego pod tytułem Partytura i ogród. Kompozytor ujawnia w nim zasady warsztatu kompozytorskiego oraz opowiada o metodzie graficznej pozwalającej naszkicować symfonię na jednej kartce. Swoje doświadczenia muzyczne odnosi do ogrodu. Park, który stworzył w Lusławicach, oparł na formie symfonii. Wystawa proponuje wgląd w myślenie o muzyce i ogrodzie. Obejmuje prywatne szkice – tak zwane prepartytury – oraz rysunkowe koncepcje ogrodu. Na drugą część wystawy składają się portrety Krzysztofa Pendereckiego autorstwa Beaty Stankiewicz, Marcina Maciejowskiego i Bartka Materki, fotografie Mariana Eilego z cyklu Rewizyta – Salvador Dali u państwa Pendereckich oraz dokumentacja fotograficzna parku w Lusławicach Marka Bebłota i Bartka Barczyka.

 

Krzysztof Penderecki (1933–2020) kompozytor i dyrygent. W 1958 roku ukończył studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie. W ciągu ponad 60 lat artysta stworzył ponad 150 utworów zróżnicowanych w zakresie technik kompozytorskich, gatunków i formy. Krzysztof Penderecki jest autorem oper, symfonii i utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, opraw chóralnych tekstów religijnych, a także utworów kameralnych i instrumentalnych.

 

Beata Stankiewicz, Krzysztof Penderecki, 2021, olej, flamaster wodny / płótno, 100 × 70 cm, Kolekcja MOCAK-u

Marcin Maciejowski, Krzysztof Penderecki (Wszystko jest w głowie), 2012, olej / płótno, 40 × 50 cm, courtesy E. Penderecka

Bartek Materka, bez tytułu, 2020, olej / papier, 70 × 50 cm, courtesy B. Materka

Krzysztof Penderecki, De natura sonoris no. 2 na orkiestrę, 1971, 70 × 41,5 cm, courtesy E. Penderecka

Krzysztof Penderecki, Diabły z Loudun (libretto: Krzysztof Penderecki według sztuki Johna Whitinga opartej na Diabłach z Loudun Aldousa Huxleya), opera w trzech aktach, 1968–1969/2012, 48 × 34 cm, courtesy E. Penderecka

Lusławice, symboliczny grób Fausta Socyna, 2012, fot. M. Bebłot

Dwór w Lusławicach, 2019, fot. M. Bebłot

 

Organizatorzy

 

 

 

 

Współpraca

 

 

 

 

Patronat

 

 

 

 

 

Patroni medialni

 

 

 

 

 

 

W spocie radiowym emitowanym na antenie radia RMF Classic wykorzystano fragment utworu K. Pendereckiego Serenade: II. Larghetto, dzięki uprzejmości wytwórni DUX.