Krzysztof Penderecki. Partytura i ogród. Muzyka wobec obrazu, ogród wobec muzyki


W 2003 roku Maria Anna Potocka nakręciła w Lusławicach film z udziałem Krzysztofa Pendereckiego pod tytułem Partytura i ogród. Kompozytor ujawnia w nim zasady warsztatu kompozytorskiego oraz opowiada o metodzie graficznej pozwalającej naszkicować symfonię na jednej kartce.
Swoje doświadczenia muzyczne odnosi do ogrodu. Park, który stworzył w Lusławicach, oparł na formie symfonii. Wystawa proponuje wgląd w myślenie o muzyce i ogrodzie. Obejmuje prywatne szkice – tak zwane prepartytury – oraz rysunkowe koncepcje ogrodu. Na drugą część wystawy składają się portrety Krzysztofa Pendereckiego autorstwa Beaty Stankiewicz, Marcina Maciejowskiego i Bartka Materki, fotografie Mariana Eilego z cyklu Rewizyta – Salvador Dali u państwa Pendereckich oraz dokumentacja fotograficzna parku w Lusławicach Marka Bebłota i Bartka Barczyka.

Krzysztof Penderecki (1933–2020)
kompozytor i dyrygent. W 1958 roku ukończył studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie. W ciągu ponad 60 lat artysta stworzył ponad
150 utworów zróżnicowanych w zakresie technik kompozytorskich, gatunków i formy. Krzysztof Penderecki jest autorem oper, symfonii i utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych,
opraw chóralnych tekstów religijnych, a także utworów kameralnych i instrumentalnych.

Organizatorzy

 

 

 

Współpraca

 

 

 

 

Patronat

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni

 

 

 

 

 

 

W spocie radiowym emitowanym na antenie radia RMF Classic wykorzystano fragment utworu K. Pendereckiego Serenade: II. Larghetto, dzięki uprzejmości wytwórni DUX.