Michał Chudzicki | Opowieść o tych i o tamtych


Projekt oparty na archiwalnych zbiorach i materiałach prasowych Bunkra Sztuki. Przedmioty wyjęte z naturalnego kontekstu, którym jest historia Galerii, staną się elementem nowych opowieści. Artysta kontynuuje w ten sposób realizowane wcześniej działania, w których podejmował zagadnienia analizy struktur i organizmów oraz gry rzeczywistości z fikcją, które tworzą równoznaczną, wzajemnie uzupełniającą się jakość.

Strategia twórcza i siła działań Michała Chudzickiego tworzą się na styku opowieści przeszłych i kształtowania teraźniejszości. Artysta, malarz, twórca instalacji i mistyfikacji sięga z upodobaniem po stare wzorce wizualne z okresu malarstwa renesansowego, w których odnajduje fascynujące go obrazy anatomii; w podobny sposób sięga po cytaty z dawnej prasy. Kadrując fragmenty wizualnych i słownych kompozycji, tworzy współczesne kolaże. Fascynuje go wnętrze, kadr i fragment, które stanowią budulec nowych, własnych, indywidualnie wyobrażonych kompozycji, będących czymś w rodzaju magazynu, repozytorium i gabinetu osobliwości nasyconego współczesnym dowcipem i dystansem wobec spraw wzniosłych i codziennych.

Michał Chudzicki (ur. 1983 roku w Urzędowie). Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2011 roku otrzymał dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka.