Bunkier Cafe: informacja

W związku z zapytaniami dotyczącymi lokalu gastronomicznego należącego do Bunkra Sztuki pragniemy poinformować, że do budynku siedziby Galerii, jako wyłącznej własności Galerii, nie mają zastosowania przepisy o najmie nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego. Warunki obowiązującej umowy najmu są w pełni rynkowe – zostały oparte o … Continue reading Bunkier Cafe: informacja