W związku z zapytaniami dotyczącymi lokalu gastronomicznego należącego do Bunkra Sztuki pragniemy poinformować, że do budynku siedziby Galerii, jako wyłącznej własności Galerii, nie mają zastosowania przepisy o najmie nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego. Warunki obowiązującej umowy najmu są w pełni rynkowe – zostały oparte o wycenę sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę.

Operatorami kawiarni Bunkier Café przez wiele lat pozostawali Panowie Aleksander Wityński i Jacek Żakowski, obecnie działający w ramach spółki Bunkier Café Wityński, Żakowski sp. j. Zostali oni wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Galerię i od tego czasu współpracowali aż z czterema dyrektorami instytucji. Żaden z nich nie zgłaszał z tego tytułu zastrzeżeń, a Bunkier Café stało się miejscem o unikatowej atmosferze, które na stałe wpisało się w krajobraz miasta. Kiedy w 2021 roku Galeria rozwiązała umowę najmu łączącą ją z operatorem kawiarni, jej celem było jedynie czasowe zawieszenie współpracy na czas remontu, czego dowodzi fakt zaangażowania operatora w proces inwestycyjny.