fot. StudioFILMLOVE

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki we współpracy z miastem Kraków oraz Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, w ramach realizacji Programu rozwoju kultury w Krakowie: „Program dla sztuk wizualnych 2032” zaprasza do udziału w konkursie na recenzję wystawy sztuki współczesnej „BUNKIER = SZTUKA = KRYTYKA”.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DO 15.3.2024 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”. Konkurs jest organizowany we współpracy z miastem Kraków oraz Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, w ramach realizacji Programu rozwoju kultury w Krakowie: Program dla sztuk wizualnych 2032.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1.9.2023[MS2]  (od godziny publikacji niniejszego regulaminu na stronie Organizatora) do dnia 15.3.2024 do godziny 23:59.

UDZIAŁ W KONKURSIE

 • Konkurs adresowany jest do odbiorcy, posiadającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należącym do jednej z dwóch kategorii wiekowych: młodzież – osoby w wieku od 15 do 17 lat; młodzi dorośli – osoby w wieku od 18 do 25 lat, który wykonał Zadanie Konkursowe, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

ZADANIE KONKURSOWE

 • Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i wysłaniu na adres konkurs@bunkier.art.pl recenzji – w formie tekstu, nagrania audio lub klipu wideo – wybranej wystawy sztuki współczesnej odbywającej się w instytucji: Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Międzynarodowe Centrum Kultury lub Muzeum Fotografii MuFo.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go wraz z  zadaniem konkursowym na adres konkurs@bunkier.art.pl. Brak wypełnienia i przesłania we wskazanym powyżej terminie formularza zgłoszeniowego uniemożliwia uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu.
 • Wytyczne, które musi spełniać recenzja zgłaszana do Konkursu:
 • dla tekstu – tekst pisany – 2 strony standaryzowanego tekstu (3600 znaków ze spacjami), rozmiar czcionki 12, Times New Roman;
 • dla nagrania audio oraz klipu wideo – krótka forma wideo lub audio – czas trwania maksymalnie 4 minuty.

JURY

 • Spośród nadesłanych recenzji Komisja Konkursowa w drodze obrad dokona ceny merytorycznej.
 • W skład Komisji Konkursowej wchodzą oddelegowani przedstawiciele: Bunkra Sztuki (2 osoby), Urzędu Miasta Krakowa (2 osoby), oraz 1 krytyk sztuki. Zadaniem Komisji jest ocena poprawności merytorycznej, jakości oraz oryginalności recenzji. Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia to 30 pkt. Minimalna liczba punktów do zdobycia to 0 pkt. Komisja Konkursowa dokona oceny prac na podstawie kryteriów takich jak:
 • poprawność merytoryczna (od 0 do 10 pkt),
 • oryginalność treści (od 0 do 10 pkt),
 • kontekstualizacja wystawy (od 0 do 10 pkt).
 • Łącznie Komisja Konkursowa wybiera 4 laureatów (po jednym z każdej kategorii wiekowej oraz po jednym z każdej formy recenzji):
 • recenzja w formie tekstu:
  • 1 laureat z grupy młodzieży – osoby w wieku od 15 do 18 lat;
   • 1 laureat z grupy młodych dorosłych – osoby w wieku od 18 do 25 lat.
 • recenzja w formie nagrania audio lub klipu wideo:
  • 1 laureat z grupy młodzieży – osoby w wieku od 15 do 18 lat;
   • 1 laureat z grupy młodych dorosłych – osoby w wieku od 18 do 25 lat.

NAGRODY

 • Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej przez wiadomość e-mail.
 • Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa w wysokości 500 zł uprawniająca do zakupu książek w księgarni De Revolutionibus Books (Rynek Podgórski 8, Kraków) i w księgarni Compare Bookstore (Rynek Główny 20, Kraków).
 • Komisja Konkursowa wręczy po jednej karcie podarunkowej dla 4 laureatów. Karta podarunkowa jest ważna do kwietnia 30 kwietnia 2024 roku.