Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji.

Obecnie poszukujemy 3-5 osób na stanowisko: pracownik/-czka gospodarczy/-a

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku (biura, korytarze, klatki schodowe) i w jego otoczeniu, m.in:

 1. odkurzanie, zamiatanie, mycie i polerowanie podłóg, pomieszczeń socjalnych, w tym mycie lodówki, łazienek,
 2. ścieranie kurzy,
 3. segregowanie i wynoszenie śmieci  do kontenerów oraz wynoszenie pojemników z odpadami do wywiezienia,
 4. mycie okien, drzwi i przeszkleń do wysokości 3 m,
 5. uzupełnianie środków czystości, mydła i papieru toaletowego,
 6. podlewanie kwiatów,
 7. przygotowywanie zestawienia do zakupów środków czystości i  art. higienicznych,
 8. sprzątanie powierzchni wystawowej w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Wymagamy:

 1. wykształcenie min. gimnazjalne,
 2. sprawność fizyczna,
 3. dokładność,
 4. dyspozycyjność,
 5. kultura osobista.

Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 1. stabilną pracę
 2. elastyczne godziny pracy
 3. świadczenia z ZFŚS oraz dodatkowe ubezpieczenie na życie (dot. umowy o pracę).

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.