Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: specjalista/-ka ds. promocji

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

 1. przygotowywanie projektów kampanii promocyjnych,
 2. realizacja kampanii outdoor, indor, w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych,
 3. prowadzenie kont Galerii w mediach społecznościowych oraz strony internetowej,
 4. współtworzenie materiałów promocyjnych – internetowych, drukowanych, prasowych,
 5. redagowanie i wysyłka newslettera,
 6. reprezentowanie instytucji w kontaktach zewnętrznych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją projektów i zadań promocyjnych,
 7. nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z dziennikarzami, partnerami, patronami i sponsorami Galerii,
 8. organizacja konferencji, spotkań prasowych i wizyt studyjnych,
 9. prowadzenie monitoringu mediów oraz badań publiczności, stosowne reagowanie na komunikaty dziennikarzy oraz zwiedzających.

Wymagamy:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 3. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację pisemną i ustną,
 4. umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 5. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 6. bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 7. wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 8. otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań
 9. odpowiedzialność, dokładność, terminowość.

Oferujemy:

 1. pełną wyzwań pracę w galerii sztuki, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady.
 2. możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 3. stabilną pracę na umowę o pracę,
 4. świadczenia z ZFŚS,
 5. dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.