Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. Działalność ta zwyczajowo prowadzona jest w budynku przy placu Szczepańskim 3A, który zaprojektowany został przez Krystynę Tołłoczko-Różyską, w rzadko spotykanej w Krakowie konwencji brutalistycznej. Instytucja, otwarta w 1965 roku przez wzgląd na architekturę oraz pewną autonomię programową, zyskała miano „bunkra sztuki”. Określenie potoczne z czasem stało się częścią oficjalnej nazwy miejskiej instytucji oraz rodzajem zobowiązania do prezentacji sztuki odważnej i nowoczesnej.Po ponad pół wieku działalności budynek Galerii przy Plantach został poddany gruntownej modernizacji.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista/-ka ds. technicznych

Zakres zadań realizowanych na danym stanowisku:

 • organizacja, realizacja, obsługa techniczna (w tym urządzeń multimedialnych) bieżącej działalności Galerii oraz projektów artystycznych organizowanych przez Galerię,  
 • stała konserwacja, wykonywanie napraw powierzonego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień poprzez właściwą eksploatację, nadzór i zabezpieczenie oraz jego konserwację okresowe przeglądy i konieczne naprawy,
 • obsługa czynności transportowych związanych z przygotowywanym wydarzeń tj. przenoszeniem, przesuwaniem, montażem na wysokości (powyżej 3 m), zgodnie z dopuszczalnymi normami wynikającymi z przepisów prawa pracy i BHP,
 • wspomaganie zarządzania siecią komputerową i administrowanie systemów informatycznych Galerii,
 • wykonywanie prac konserwatorskich, remontowo-budowlanych, naprawczych i malarskich oraz porządkowych,
 • obsługa systemów oświetleniowych i multimedialnych wystaw,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z obowiązków służbowych (np. harmonogramy czasu pracy)

Wymagamy:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane o profilu technika,
 • doświadczenie przy obsłudze wystaw, spektakli teatralnych lub wydarzeń kulturalnych,
 • posiadanie wiedzy w temacie technologii informatycznych,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • duża dyspozycyjność – praca w systemie równoważnym, także w weekendy,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji,
 • mile widziane uprawnienia UDT – obsługa podnośnika nożycowego,
 • mile widziane uprawnienia UDT – obsługa wózka widłowego,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność, terminowość.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w galerii sztuki, której działalność obejmuje nie tylko wystawy, ale też edukację, spotkania i wykłady,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • stabilną pracę na umowę o pracę,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV należy zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

CV bez wymienionej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną usunięte/zniszczone.

Galeria zastrzega sobie prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, niewybrania żadnego z kandydatów oraz przedłużenia procedury rekrutacji w każdym terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.