Atleci internetów: po co sztuce środowisko cyfrowe? | Warsztaty z Gregorem Różańskim

Postęp technologiczny po 2000 roku nie tylko zmienił sposób i szybkość przekazywania danych, tekstu i obrazu, ale i gruntownie odmienił środowisko produkcji i pracy. Nieistotne staje się rozróżnienie na fizyczne i wirtualne, obie sfery stały się równorzędne, a nawet ta druga często kontroluje pierwszą. Nie słyszy się już często o globalizacji – za to rozpoczęły się dyskusje o tzw. akceleracji, hiperprzyspieszeniu procesów kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Zeszły miesiąc to już historia, a przyszłość zaczyna się za chwilę. Modnym terminem stał się także „akceleracjonizm”, czyli świadome przyspieszanie szkodliwych zjawisk w celu jak najszybszego dojścia do przegrzania i rozpadu obecnego systemu. Do tego digitalizacja i robotyzacja pracy wywołuje tak silny lęk przed wykluczeniem człowieka, że pojawiły się głosy teoretyków o końcu antropocenu – czyli „epoki dominowanej działalnością człowieka”, i początku jeszcze nieokreślonej nowej transhumanistycznej epoki, zdominowanej przez maszyny i sztuczną inteligencję. Cała ta atmosfera technoentuzjazmu i zarazem technopesymizmu zaczyna być wyrażana oczywiście w sztuce, której funkcją zawsze było i jest opowiadanie o współczesnej kondycji ludzkiej.

W ramach tych warsztatów poznamy i omówimy najnowsze zjawiska i trendy w sztukach wizualnych związane z życiem w świecie superszybkiego przesyłu informacji. Role artysty i kuratora ulegają dalszemu zatarciu, instytucje odchodzą od archaicznych hierarchii i metod na rzecz szeroko pojętego networkingu i outsourcingu, praktyki artystyczne stają się coraz bardziej interdyscyplinarne i globalne. Odbiór kultury przestaje być przywiązany do miejsca, czasu i przestrzeni, można „być” wszędzie i w tym samym czasie. Współudział i współpraca w internecie są demokratyczne, ogólnodostępne i egalitarne. Każdy artysta, jak i każda galeria, ma szansę dotrzeć do milionów potencjalnych odbiorców dzięki wielu sieciowym platformom i serwisom. Oczywiście wszystkie alternatywne i innowacyjne działania poddają się często nieuchronnemu urynkowieniu i komercjalizacji. Kapitalizm absorbuje każde oddolne i zaangażowane działanie i zamienia je na produkt, bo „otwarte, rewolucyjne, antysystemowe” oznacza dla gospodarki po prostu: „atrakcyjne i modne”.

Artyści w ramach niebanalnej i nienaiwnej krytyki systemu zaczęli używać znanych strategii i estetyki korporacyjnej, ujawiając mechanizmy, jakie rządzą naszą świadomością. Sztuka zaczęła zawłaszczać komercyjne strategie związane z tzw. ekonomią uwagi. W dobie przeładowania treścią i możliwościami przetrwają tylko najwytrwalsi. Praca artystyczna – wymagająca przebicia się przez szum medialny ze swoim przekazem i zwrócenia uwagi widza – ma znamiona konkurencji i wysiłku sportowego: szybciej, więcej, lepiej. Artyści, inwestując swój czas i energię, stają się zatem internetowymi atletami. Ponieważ zawsze korzystają z istniejących już obiektów, inspiracji i odniesień, przetwarzając je na swój sposób, są także tzw. prosumerami, czyli zarazem producentami i konsumentami treści.

W trakcie warsztatów skierowanych do praktyków i teoretyków sztuki, na podstawie konkretnych przykładów i zagadnień dowiemy się, co Internet oferuje sztuce i jej pracownikom, a przede wszystkim jak być świadomym i zorientowanym uczestnikiem współczesnej kultury wizualnej wykorzystującym kapitał intelektualny i społeczny tkwiący w świecie wirtualnym.

Zgłoszenia wraz z krótkim uzasadnieniem (do 1800 znaków) przysyłajcie na adres batko@bunkier.art.pl do 10 listopada 2014.

Warsztat jest wydarzeniem organizowanym w ramach rocznego projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TAGI: #prosumers #digitalnatives #attentionofeconomy #curatingeverything #personalbrands #athleticaesthetics #accelerationism

Gregor Różański (ur. 1988 we Wrocławiu) – mieszka i pracuje między Warszawą, Berlinem a Internetem, studiował sztuki wizualne i rzeźbę na Kunsthochschule Weissensee w Berlinie. W swojej praktyce artystycznej używa różnych mediów, jak instalacja, projekty konceptualne i internetowe, wideo, grafika i rysunek. Jego prace bazują na inspiracjach i odniesieniach balansujących między przyszłością, teraźniejszością a przyszłością, na podejściu ironicznym i intuicyjnym. Analizuje obecne tendencje i zjawiska społeczno-ekonomiczne, proponuje czasem subtelne, czasem radykalne komentarze do niepewnej i hybrydowej rzeczywistości. Jego działania pokazanom.in. na wystawach Ustawienia prywatności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2014) i IS IT ART OR IS IT JUST w BWA Zielona Góra (2014). Razem z kuratorem Romualdem Demidenko założył platformę NEW: Art Center badającą nowe modele współpracy i produkcji w sztuce.

 

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury to pomysł na doskonalenie zawodowe profesjonalistów pracujących w obszarze sztuk wizualnych, czyli nasza interpretacja jednej z funkcji, jaką może pełnić galeria miejska w mieście takim jak Kraków. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesują nas jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Obserwujemy zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku próbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, uczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanawiamy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupiamy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Współpraca kuratorska i koordynacja: Anna Batko
Informacje główne
12.11.2014 (środa), godz. 15–20

13 November
Thursday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia