BIO::FLOW #4

Ogrodnictwo jako taktyka obronna: mikroogrodnictwo, slow zasoby, drzewa i fitomelioracje miejskie a miejskie zasoby pokarmowe.

Fitobunkier – co planujemy i co robimy? Pierwsza akcja sadzenia roślin wokół Bunkra Sztuki. Spotkanie poprowadzi Marek Styczyński, a jego gośćmi będą:

Prof. Piotr Siwek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Dyniowate: rośliny użytkowe i kulturowe.

Dr Maja Głowacka i dr Bogdan Ogrodnik (Fundacja Pracownia Edukacji Żywej, Mikołów) – Ziele topolowego szumu. Wstęp do psychoedukacji roślinnej.

Prowadzi Marek Styczyński, gościem specjalnym będzie dr hab. Piotr Siwek, profesor UR.

Cykl pięciu spotkań skupionych wokół odkrywania obecności roślin w życiu współczesnych mieszkańców miast. Etnobotanika i etnobiologia, nowe ogrodnictwo, ekodesign, hortiterapia, sposoby komunikowania się roślin i bioart… to tematy cyklu pokazów, dyskusji i wiosennych prac w otoczeniu Bunkra.

Autorem cyklu i prowadzącym spotkania jest Marek Styczyński – leśnik, ekspert ochrony przyrody, muzyk i autor książek, m.in. wprowadzenia do etnobotaniki Karpat i Bałkanów pt. Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów. W spotkaniach wezmą udział zaproszeni goście specjalni.


Informacje główne
29.04.2014 (wtorek), godz. 18

30 April
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia