Cenzura w sztuce polskiej po 1989

W polskim świecie sztuki od wielu lat toczy się dyskusja na temat politycznego wymiaru działalności artystycznej – zarówno w odniesieniu do historycznej oceny dorobku przede wszystkim sztuki krytycznej, jak i względem aktualnych dylematów ideologicznych i estetycznych. Nie bez związku z nią rozwija się także zainteresowanie prawnymi determinantami pola sztuki, korespondujące z procesem potransformacyjnej profesjonalizacji sektora kultury w naszym kraju. Książka Jakuba Dąbrowskiego „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka” dzięki precyzji i dociekliwości autora, a także bogactwu kontekstów oraz ujęciu sytuacji polskiej w perspektywie międzynarodowej bez wątpienia ma szansę wprowadzić obie dyskusje na nowy etap. W dialogu z autorem, książką i publicznością zastanowimy się nad mitami narosłymi wokół aktów cenzury, jakością regulacji prawnych, lokalną specyfiką cenzury w Polsce, a także nad wpływem przepisów na estetyczną formę dzieła sztuki.

W dyskusji udział wezmą: dr Jakub Dąbrowski, Agnieszka Kilian i Paweł Brożyński.

dr Jakub Dąbrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się historią sztuki po 1945 roku oraz zagadnieniami z pogranicza sztuki i prawa. Autor dwutomowej monografii: „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne” (wspólnie z Anną Demenko); „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka”. W 2014 roku został laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy.
Informacje główne
22.10.2015 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Dyskusja dotycząca cenzury na rynku wydawniczym
Miejsce: sala audiowizualna
Wstęp bezpłatny

23 October
Friday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia