Charytatywna aukcja dzieł sztuki

Serdecznie dziękujemy za udział w aukcji charytatywnej, zorganizowanej przez Komitet „Pomóż Asi”, Galerię Bunkier Sztuki oraz Artinfo. Udało nam się zebrać 66100 zł. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Joasi Markowiak.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa zainteresowanie i wsparcie!

Odbiór prac i kasa w Galerii są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9–14.30.

 

Komitet „Pomóż Asi”, Gale­ria Bunkier Sztuki oraz Artinfo.pl zapraszają na chary­taty­wną aukcję dzieł sztuki, z której dochód zostanie przez­nac­zony na lecze­nie i reha­bil­i­tację Joasi Markowiak.

Zapraszamy na wystawę przedaukcyjną.
28–29.05.2014 (środa i czwartek), godz. 12–20.
30.05.2014 (piątek), godz. 12–16.
Miejsce: Galeria Dolna
Wstęp wolny

Wystawa prezentuje prace przekazane przez artystów i artystki na aukcję charytatywną Pomóż Asi. Zapraszamy do obejrzenia ponad 70 grafik, obrazów, fotografii i obiektów autorstwa uznanych twórców.

Podczas aukcji będzie można kupić prace następujących artystów:

Bogdan Achimescu, Tomasz Akusz, Bogusław Bachorczyk, Grzegorz Banaszkiewicz, Tomek Baran, Natalia Bażowska, Magda Bielesz, Agata Bogacka, Dorota Buczkowska, Michał Budny, Rafał Bujnowski, Bohdan Butenko, Michał Chudz­icki, Przemysław Czepurko, Marta Deskur, Tomasz Dobiszewski, Kinga Dunikowska, Wincenty Dunikowski–Duniko, Jerzy Dmitruk, Michał Frydrych, Justyna Gruszczyk, Małgorzata Jenta-Dmitruk, Kornel Janczy, Irena Kalicka, Justyna Koeke, Bar­tosz Kokosiński, Kamil A. Krajewski, Wojciech Kubiak, Paweł Kwiek, Dominik Lewiński, Piotr Lutyński, Cecylia Malik, Adam Małek, Mikołaj Małek, Grzegorz Mart, Wojciech Mazur, Mikołaj Moskal, Krzysztof Mężyk, Sylwia Nikko Biernacka, Jerzy Nowosielski, Mateusz Okoński, Romuald Oramus, Ewa Partum, Laura Pawela, Joanna Paw­lik, Agnieszka Piksa, Karol Radziszewski, Marta Sala, Anna Senkara, Grzegorz Siembida, Mateusz Sikora, Ewa Skrzypiec, Anna Sobol-Wejman, Mag­dalena Starska, Barbara Strykowska, Łukasz Surowiec, Grzegorz Sztwiertnia, Urszula Tarasiewicz, Twożywo, Stanisław Wejman, Ludmiła Woźniczko, Jaśmina Wój­cik, Alicja Żebrowska.

Więcej informacji o aukcji: www.pomozasi.pl

Aukcję poprowadzi Juliusz Windorbski.

Cena wywoław­cza pod­czas licy­tacji: 100 zł.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem.

Szczegółowe infor­ma­cje o pra­cach przekazanych na aukcję zna­jdą Państwo w zakładce Gale­ria oraz na por­talu Artinfo.pl

—————————————————————————————–

Pomóc można także:

przekazując darowiznę celową na konto Komitetu „Pomóż Asi” BGŻ 04 2030 0045 1130 0000 1391 7660 z dopiskiem „dla Asi”

przekazując darowiznę celową na subkonto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (BZ WBK SA 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343) z dopiskiem „Joanna Markowiak”.

– wrzucając pieniądze do skarbonki znajdującej się na portierni Galerii Bunkier Sztuki

Prosimy o zaan­gażowanie i wspar­cie.
Komitet „Pomóż Asi”

Prace wykorzystane w projekcie:

Agnieszka Piksa, Judyta z głową Holofernesa
Agata Bogacka, Rozmowa
Cecylia Malik, 365 Drzew
Przemek Czepurko, Bez tytułu
Mateusz Okoński, Sito i patyk na ścianę
Informacje główne
30.05.2014 (piątek), godz. 18

09 June
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia