Cracow Art Week Krakers 2020

Bunkier Sztuki bierze udział w tegorocznym festiwalu Cracow Art Week Krakers 2020.

Cracow Art Week KRAKERS to projekt promujący i upowszechniający sztukę współczesną oraz animujący środowisko artystyczne miasta. Dzięki bogatemu programowi pełnemu wernisaży, wystaw czy oprowadzań kuratorskich, będziemy mogli zobaczyć krakowski świat sztuki bliżej niż dotychczas.
SZTUKA POJĘCIE OTWARTE
W przeciwieństwie do tradycyjnych muzeów wiele dzisiejszych instytucji sztuki spełnia rolę “domów kultury”. Goszczą one w swych murach grupy czytelnicze, spotkania aktywistów, odczyty, a nawet klubowe imprezy. Wydaje się, że artyści odpowiadają na te zmiany z entuzjazmem, a często wręcz prowokują do ich pogłębiania. Niekiedy angażują się we współpracę z naukowcami, innym razem współpracują z osobami wykluczonymi lub zapraszają do udziału w swoich projektach młodzież szkolną, kościelne chóry czy seniorów. Czasami konsekwencją takich zaproszeń jest tworzenie “anty-sztuki”. Dużo częściej jednak podobne kolaboracje prowadzą do wytworzenia jakichś dzieł, choć w niecodziennym kontekście powstania zyskują one niecodzienne funkcje i znaczenia.
Podatność sztuki na redefinicje i przemieszczanie się między różnymi kontekstami sprowokowało w XX wieku badaczy, by sam termin “sztuka” zaliczyć do pojęć otwartych, opierając się na terminologii stworzonej przez Ludwiga Wittgensteina. Zgodnie z myślą filozofa pojęcia otwarte ujmują w luźnych zbiorach przedmioty pozbawione wyraźnych cech wspólnych. Posiadają one jedynie ten wspólny mianownik, który Wittgenstein określił jako „podobieństwo rodzinne” – nie sposób podać dla takiej grupy cech koniecznych i wystarczających do sformułowania spójnej definicji.
Przy okazji kolejnej edycji KRAKERSa można zastanowić się nad tym, w jakich kontekstach sztuka staje się dzisiaj użyteczna jako “coś więcej” lub “coś innego” niż przedmiot estetycznej kontemplacji. Użyteczności nie rozumiemy tu jednak w sensie wulgarnego utylitaryzmu, a więc podporządkowania Jedynej Słusznej Ideologii. Nie jest ona również prostym synonimem “skuteczności”, zwłaszcza jeżeli tę ostatnią rozumie się jako bezpośredni efekt działania artysty, który uchwycić najłatwiej w kategoriach zmiany. Użyteczności nie jest po drodze z bezpośrednim oddziaływaniem. Jest bowiem kwestią zapośredniczeń: najrozmaitszych społeczności, które skupiają się wokół sztuki; rozmaitych koncepcji kultury, które sztuka ma ilustrować i podtrzymywać; rozmaitych wartości i “wrażliwości”, które odbiorcy i twórcy sztuki pielęgnują w świadomy sposób. Nic nie jest użyteczne samoistnie, lecz zawsze dla kogoś lub czegoś. Komu, czemu, i dlaczego sztuka służy? – oto (otwarte) pytania przewodnie KRAKERSa pod hasłem „Sztuka: pojęcie otwarte”.
Więcej informacji: Krakers 2020

Informacje główne
18.10.2020, niedziela, godz. 12–18
Informacje dodatkowe
wstęp na wystawy w cenie 3 zł na hasło “krakers”

19 October
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia