Dancin’ Politics

We współczesnym tańcu i filmie tematyka polityczna zajmuje poczesne miejsce. Tancerze i twórcy filmów szybko i z fantazją reagują na polityczne wydarzenia, wykorzystując w swoich dziełach mowę ciała i kamerę. Jednocześnie rozpowszechniają swoją twórczość poprzez internet i platformy filmowe, takie jak YouTube czy Vimeo, które dają im możliwość dotarcia do milionów odbiorców, a równocześnie gwarantują schronienie przed politycznymi represjami.
Archiwum Tańca w Kolonii przedstawia program pt. „Dancin’ Politics”, w którym prezentuje wybrane filmy o tematyce politycznej. Obejmuje język tańca ukazany w filmie dotyczącym blogu bankierskiego „Voices of Finance”, siłową konfrontację pomiędzy oddziałami bezpieczeństwa i uchodźcami ukazaną w filmie „The Mirror”, ale także artystyczną dokumentację flash mobu zorganizowanego jako sprzeciw wobec spekulacji nieruchomościami.
Dokumentalny film „One Million Step” opowiadający o podróży stepującej tancerki do Instambułu, która staje się uczestniczką protestu w parku Gezi oraz chiński film o grupie Guangdong Modern Dance Company „Martiaity, Not Fighting” zostały ostatnio uhonorowane na festiwalu Cinedans w Amsterdamie. Dwie sceny z klasycznych filmów „Dyktator” z Charliem Chaplinem i Silk Stockings z Cyd Charisse stanowią ramy tegorocznego programu.

Program:

„Dyktator” (fragment)
reż. Charlie Chaplin
USA, 1940, 2‘

„Step Up Revolution” (fragment)
reż. Scott Speer
ch. Jamal Sims
USA, 2012, 3‘

„Global Tides”
reż. Linda Brieda
t. Charly Wenzel i in.
USA, 2012, 7‘

„One Million Steps”
reż. Eva Stotz
ch. i t. Marije Nie
Niemcy, Turcja, Holandia, 2015, 21‘

„The Mirror”
reż. Gijs Kerbosch, Guy Weizman
chor. Guy Weizman, Roni Haver
Holandia, 2014, 15‘

„Martiality, Not Fighting”
reż. Marainne Kim, Cheng-Chien Yu
chor. Cheng-Chien Yu
t. Guangdong Modern Dance Company
China, 2013, 10‘

„Silk Stockings” (fragment)
reż. Rouben Mamoulian
chor. Eugene Loring
t. Cyd Charisse i in.
USA, 1957, 5’

Pokaz realizowany we współpracy z Goethe-Institut Krakau, Archiwum Tańca w Kolonii i Polsko-Niemieckim Towarzystwem Akademickim.

 
Informacje główne
17.05.2016 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wydarzenie związane z Dance Moments − XVI Przeglądem Wideo Tańca
Kuratorka: Christiane Hartter
Miejsce: sala audiowizualna
Wstęp bezpłatny

18 May
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia