Debiutantki

Wykład krytyczki i historyczki sztuki współczesnej, Ewy Małgorzaty Tatar, która opowie nam o artystkach debiutujących około i po 2000 roku oraz ich stosunku do historii sztuki, krytyki instytucjonalnej, przestrzeni, mediów, a także kategorii płci.

Lata 90. w polskiej sztuce, także sztuce kobiet, upłynęły przede wszystkim pod znakiem ciała i zogniskowanego wokół niego krytycznego spojrzenia na relacje społeczne. Poprzednia dekada położyła nacisk na doświadczenie kobiece – przede wszystkim związane z cielesnością, rozróżnienie pomiędzy płcią biologiczną i kulturową, zagadnienia władzy, opresji, problematyzację spojrzenia w kulturze, dowartościowanie sfery domowej. Wydaje się, że proces Doroty Nieznalskiej zamknął pewien etap związany z określonym sposobem rozumienia sztuki jako zaangażowanej. Nie oznacza to jednak, że polityczność – w ówczesnych działaniach artystek usytuowana przede wszystkim wokół kategorii płci – zniknęła z przestrzeni sztuki. Raczej przyjęła inny wymiar: bardziej intymny, skoncentrowany wokół drobiazgów, poprzez które można postrzegać pewne globalne procesy i narracje. W sztuce artystek urodzonych w latach 80. pogłębiła się refleksja wokół zmysłowości i roli afektu w doświadczaniu sztuki, świadomość mediów, które śmiało wykorzystywane są nie tylko jako nośniki treści, ale w dużej mierze to, co ową treść produkuje. Sztuka tej generacji jawi się bardziej jako performatywna przestrzeń projektowania zmiany rzeczywistości opartej na pragnieniu.

Ewa Małgorzata Tatar (1981)
Krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka. Autorka licznych publikacji zawartych w antologiach, katalogach wystaw i czasopismach. O sztuce kobiet pisała m.in. w antologii Artystki Polskie (PWN, 2011), feministycznych pismach uniGENDER i anglojęzycznym n.paradoxa. Jako kuratorka współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie zrealizowała m.in. wystawę Pauliny Ołowskiej Cafe Bar (2011).

Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu Podzielmy się Kolekcją!, który jest częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja Kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podzielmy się Kolekcją!
Cykl wydarzeń skupionych wokół wybranych dzieł z Kolekcji Bunkra Sztuki. Za każdym razem prezentujemy sylwetkę innego artysty lub artystki, starając się zainicjować dyskusję na temat ich twórczości nie tylko w świetle współczesnego świata sztuki, ale także innych dziedzin życia.

W październiku przyjrzymy się pracom Małgorzaty Markiewicz. Zachęcamy do dyskusji na temat sfery kobiecej w sztuce i zagadnień związanych z feminizmem.
Informacje główne
2.10.2012 (wtorek), godz. 18

03 October
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia