Gesty patrzenia

Wystawa „Z mojego okna widać wszystkie kopce” jest zbudowana z opowieści równolegle rozwijających się w przestrzeniach Galerii. Pierwszy spacer po wystawie dedykujemy zagadnieniu patrzenia oraz sposobom budowania wizualnych narracji. Sama konstrukcja ekspozycji, oparta na konfrontacji wybranych historycznych wątków z ponad sześćdziesięcioletniej historii instytucji z dziełami współczesnych artystów, jak i aranżacja autorstwa Agaty Biskup i Przemysława Czepurko, odwołują się do technik montażu filmowego. Wystawa widziana z poszczególnych punktów, układa się w konstelację wizualnych retrospekcji, panoramicznych ujęć, porównań i przenośni. Śledząc zmieniającą się w czasie estetykę i odmienne sposoby mówienia o sztuce, podczas spaceru skoncentrujemy się na postaciach aktorów i narratorów. Interesować będą nas te miejsca w przestrzeni Galerii, z których wystawę oglądać można jako kompilację równolegle istniejących obrazów oraz punkty widzenia, które ujawniają sekwencyjny układ jej elementów.

Uchwycone w Galerii na fotografiach „gesty patrzenia” i prezentowane jako swoisty przewodnik do wystawy, przy bliższej analizie obrazują proces zmian, jaki dokonał się w sposobie odbioru, doświadczaniu i definiowaniu sztuki w okresie minionych pięćdziesięciu lat. Sztuki plastyczne, sztuki wizualne i dzisiejsza sztuka współczesna złożona z praktyk o różnorodnym charakterze, rozszerzyły granice doświadczania wzrokowego, wpisując w  repertuar strategii pozyskania naszej uwagi celowe przeoczenia, mechanizmy zawodności ludzkiego oka czy spóźniony refleks…

Opis zdjęcia w ikonie wydarzenia: Wernisaż wystawy „Przestrzeń i obraz. Fotografia architektury”, Galeria Bunkier Sztuki, 2000, fot. Tomasz Żurek, z archiwum Galerii Bunkier Sztuki

Informacje główne
5.03.2016 (sobota), godz. 12
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Z mojego okna widać wszystkie kopce”
Prowadzenie: Agata Biskup, Magdalena Kownacka, Magdalena Ziółkowska
Miejsce: parter
Wstęp bezpłatny
Spotkanie jest realizowane w ramach zadania „Praktyki różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 April
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia