Głośniej – kobiece narracje

Obecność kobiet w sztukach wizualnych jest wyznaczona wyraźnymi klamrami czasowymi i problemowymi, w ramach których rozwijane są wątki subiektywnego definiowania własnego terytorium. Ewolucja twórczości biegnie od definiowania najbliższego, kulturowo klaustrofobicznego otoczenia poprzez odważne społecznie i dekonstruujące ustalony porządek wystąpienia aż po współczesny nomadyzm tożsamościowy i seksualny.

„Głośniej – kobiece narracje” jest przeglądem wybranych prac wideo i zapisów performansów tworzonych przez kobiety. Sygnalizuje kluczowe momenty w sztuce XX i XXI wieku – zarówno w kontekście globalnym, jak i węższym, polskim. Prace łączy ze sobą nie tylko płeć autorek, ale także podejmowana przez nie próba poszukiwania własnego języka ekspresji w sztuce. Każda z artystek na własny sposób szuka dla siebie miejsca w świecie sztuki i inaczej zmaga się ze społecznymi oczekiwaniami wobec kobiet. Przegląd nie ma stanowić leksykonu sztuki kobiet, a jedynie ukazywać różnorodność i bogactwo kobiecych głosów.

Słowo wstępne przed przeglądem wygłosi Anna Taszycka.

O prowadzącej:

Anna Taszycka – filmoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładała m.in. w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, na Gender Studies Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła serię wykładów o awangardzie filmowej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracowała także z Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Współautorka „Encyklopedii kina” i „Encyklopedii gender”.
Informacje główne
26.02.2016 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Miejsce: Sala audiowizualna
Pokaz otwarty. Wstęp bezpłatny
Wydarzenie organizowane w ramach III Małopolskiego Kongresu Kobiet

06 March
Sunday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia