II Echo przeglądu

Drugi pokaz filmów wyróżnionych na I Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Filmów Animowanych, realizowany w ramach Śniadania w Małym Kinie. Halo Echo jest autorskim projektem ogólnopolskiego forum prezentacji  i wspierania dziecięcej twórczości filmowej, zainicjowanym przez Anielę Lubieniecką i Agnieszkę Krajewską w celu wspierania  dziecięcej twórczości filmowej. Przedsięwzięcie to jest również  próbą uporządkowania sporej części dorobku polskiej animacji filmowej.

Pokaz poprowadzi Agnieszka Krajewska. Gościem specjalnym będzie jedna z młodych twórczyń Ania Siecińska.

Partnerzy: Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych „Halo Echo”

Projekty oraz organizowane w ich ramach wydarzenia i warsztaty są częścią zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
8.09.2012 (sobota), godz. 11
Informacje dodatkowe
W ramach Małego Klubu Bunkra Sztuki

22 September
Saturday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia