Indywidualne ścieżki narracji | Jan Argasiński

Po wystawie no pain no game niemieckiej grupy //////////fur//// oprowadzi Jan Argasiński, medioznawca i asystent w Zakładzie Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jan Argasiński. Asystent w Zakładzie Technologii Gier WFAiIS UJ. Z wykształcenia kulturoznawca (medioznawca), doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się software studies, czyli relacjami kultura – oprogramowanie. Aktualnie zaangażowany w projekt związany z projektowaniem gier na potrzeby terapii neurofeedback. Brał udział w licznych konferencjach naukowych, m.in. konferencji Kulturotwórcza funkcja gier (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 19–20 listopada 2011, referat Między konfigurowalnością, komputacją a interpretacją, czyli jak działają game studies), 3rd Global Conference: Videogame Cultures & Future of Interactive Entertainment (Mansfield College, Oxford,08–10 lipca 2011, referat Game Studies as Software Studies), konferencji Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje (Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 09–10 maja 2011, referat Gry wideo. Software’owe maszyny semiotyczne), konferencji Potwory-Hybrydy-Mutanty (Uniwersytet Śląski, Katowice, 23–25 lutego 2011, referat Wszyscy jesteśmy (prawie) cyborgami. O człowieku programującym i programowanym w kontekście kulturowego życia komputerowego software’u), VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kulturotwórcza funkcja gier (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13–14 listopada 2010, referat Studia nad grami jako studia nad oprogramowaniem. Podejście kulturoznawcze).

W ramach zadania Doświadczanie sztuki. Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
18.09.2014 (czwartek), godz. 18

22 September
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia