Indywidualne ścieżki narracji

Po wystawie Anny Baumgart Zaśpiewajcie, niewolnicy oprowadzi Grzegorz Niziołek.

Grzegorz Niziołek (1962), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”. Autor książek: Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy (1997), Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza (2004), Warlikowski. Extra ecclesiam (2008), Polski teatr Zagłady (2013). Kierownik literacki Starego Teatru w latach 2004–2007, pomysłodawca i dyrektor artystyczny dwóch edycji festiwalu re_wizje poświęconych współczesnym reinterpretacjom tekstów romantycznych i antycznych. Dyrektor artystyczny (z Agatą Siwiak) Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi w latach 2008–2010.

W ramach projektu Doświadczanie sztukiEdukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
27.07.2014 (niedziela), godz. 12

28 July
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia