Kółko samokształceniowe

Referat Jana Sowy zatytułowany Komunizm – w stronę ustroju dobra wspólnego.

Jedną z naczelnych procedur liberalnej krytyki postępowych projektów emancypacyjnych, które usiłują przedstawić system alternatywy wobec kapitalizmu, jest przywoływanie historycznego doświadczenia tzw. komunizmu wraz z jego najgorszymi konsekwencjami – gułagami, cenzurą, tajną policją, interwencjami wojskowymi itp. Dlatego ważnym punktem w dyskusji o świecie po kapitalizmie powinno być przemyślenie sowieckiej przygody z tzw. komunizmem i próba odpowiedzi na pytanie, jaką pozytywną i postępową treść mógłby mieć dzisiaj projekt komunistyczny. Punktem wyjścia do rozważań będzie opinia Michaela Hardta i Antoniego Negriego, którzy w swojej ostatniej książce Commonwealth twierdzą, że „tym, czym własność prywatna jest dla kapitalizmu, a własność państwowa dla socjalizmu, tym dla komunizmu jest dobro wspólne”. Jan Sowa postara się też pokazać, że ustrój, który od 1917 roku budowali w Europie Wschodniej bolszewicy miał więcej wspólnego z kapitalizmem niż komunizmem w jakiejkolwiek postulowanej kiedykolwiek (nawet przez samych bolszewików) postaci.

Jan Sowa (ur. 1976) – studiował filologię polską, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paris 8 w Saint-Denis. Doktor socjologii. Współtwórca Fundacji Korporacja Ha!art i redaktor serii „Linia Radykalna” oraz „Teoria i Praktyka” (wspólnie z Przemysławem Plucińskim) w wydawnictwie o tej samej nazwie. Współzałożyciel Spółdzielni Goldex Poldex. Pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Od roku 2009 aktywnie związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy.

Sowa jest autorem i redaktorem kilku książek z zakresu socjologii, psychologii i krytyki społecznej. Wydał zbiór esejów Sezon w tatrze lalek (2003) i monografie Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna oraz Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (2011). Opublikował ok. 100 tekstów w kraju i za granicą, m.in. w „Ha!arcie”, „Praesens”, „Lampie”, „Kresach”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej”, „Philosophie Magazine”, „Przeglądzie Anarchistycznym” i magazynie „2+3D”. Pracownik naukowy Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W ramach Po kapitalizmie, moduł: teoria.
Informacje główne
28.05.12 (poniedziałek), godz. 18:30
Informacje dodatkowe
W ramach Po kapitalizmie, moduł: teoria.

31 May
Thursday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia