Koncert

MEMORY/NOISE CONCERT/FREE CULTURE
GALARRETA/WOLNIEWICZ/KOTE

Pamięć jest powtarzaniem. Jest zdolnością przechowywania i odtwarzania ubiegłych doświadczeń (zarówno jednostek, jak i zbiorowości) i kierowania się nimi w przyszłości. Stanowi jeden z wyznaczników ludzkiej tożsamości. Znajduje to potwierdzenie w etymologii słowa pamięć. Jej pierwotnym znaczeniem jest bowiem ‘myśl’, ‘myśleć’. Odsyła więc do tego co istotne, wskazuje podstawowy składnik życia psychicznego człowieka, jakim jest myślenie, stąd pamięć to także ‘przytomność’, ‘świadomość’. A jednak kondycja psychiczna człowieka jest warunkowana zdolnością zapominania…….

Każdy przedmiot ma swoją historię, a pamięć o niej przejawia się w postaci jego kondycji. Na skutek upływu czasu oraz wydarzeń z nim związanych, przedmiot ów nabiera niepowtarzalnych właściwości, w tym akustycznych. Wyzwalając drgania, zagłębiamy się w morzu jego pamięci.

Pamięć – zawsze związana z myślą, a następnie procesem zapominania. Trzy zjawiska nierozerwalnie połączone: myśl – pamięć – zapominanie. Trzy symbolizujące je przedmioty: szkło, fortepian, misy dźwiękowe.

Christian Galarreta to interdyscyplinarny kompozytor i wykonawca muzyki współczesnej i noisu. W latach 1995-1998 studiował grę na fortepianie, śpiew i komponowanie muzyki w konserwatorium Josafar Roel Pineda w Limie oraz elektronikę cyfrową na uczelni Peruvian Systems Institute (SISE). W okresie 1995-2010 założył grupy muzyczne DiosMeHaViolado, Evamuss i Tica, trzy najważniejsze zespoły wykonujące muzykę eksperymentalną na peruwiańskiej scenie alternatywnej. Od tego czasu opublikował samodzielnie, jak i w ramach projektów grupowych, ponad 70 wydawnictw muzycznych w wytwórniach na całym świecie. Artysta łączy głębię ciszy i dźwięku, wykorzystując zepsute urządzenia elektryczne, własnoręcznie zrobione instrumenty muzyczne, kontrolowaną indukcję błędów w oprogramowaniu, narzędzia programowania oraz wyodrębnianie nieodczuwalnych zjawisk fizycznych tak, by stały się słyszalne. Wykorzystuje te doświadczenia w swoich instalacjach dźwiękowych i performance’ach. Organizuje wystawy, występuje na koncertach i wygłasza wykłady na warsztatach w Ameryce Łacińskiej i w Europie. Najbardziej interesuje go zastosowanie wyżej wymienionych interfejsów i samoregulujących się systemów w produkcji dźwięku jako formy nieposłuszeństwa,.,vfl;fl i samodzielnej organizacji społecznej.
http://sajjra.net
http://soundcloud.com/chrs-galarreta
http://www.myspace.com/christiangalarreta

 

Rene Kote – twórca działający w obszarze zakreślonym poetyką dzieła otwartego, skupiający się głównie na oddziaływaniu dźwiękiem pod egidą muzyki absolutnej, experymentów z pogranicza dźwięku – fizyki – psyche. Autor metody semantycznego stymulowania dźwięku, pozwalającej na transformację i przenoszenie informacji do partytury muzycznej i dźwięku – ANTI-MUSIC, DŹWIĘKI MOWY. Założyciel GRUPY DIALOGU, 34d, OPENCLOSE MUSIC SESSION, OPEN MoUSIK, ZMARSZCZKI, KAŻDY SIĘ ZMIEŚCI. Występuje na koncertach i wygłasza wykłady na warsztatach oraz konferencjach.
http://34dialog.wikispot.org/Anti-music_PL
http://34dialog.wikispot.org/Silnik
http://34dialog.wikispot.org/CONTRAPUNCTUS

Marcin Wolniewicz – muzyk.
http://www.youtube.com/watch?v=DLfsOHOimPk
http://www.youtube.com/watch?v=JsgOQCSfrHk

Wstęp: 15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje główne
31.07.2012 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Koncert gościnny

01 August
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia