Koniec przyszłości według Franco „Bifo” Berardiego

Zapraszamy na kolejne spotkanie kółka samokształceniowego, realizowane w ramach projektu „po kapitalizmie”. Przedmiotem spotkania będą pomysły Franco „Bifo” Berardiego zawarte w jego książkach „After the Future” oraz „Uprising”.

Franco „Bifo” Berardi (ur. 1948 w Bolonii) – włoski marksista i aktywista, wykładowca Accademia di Belle Arti w Mediolanie, przedstawiciel autonomizmu, uczestnik wydarzeń maja 1968 roku w Bolonii, założyciel pisma „A/traverso”, współtwórca pierwszej pirackiej stacji we Włoszech – Radio Alice, a także ruchu Telestreet zakładającego pirackie stacje telewizyjne we włoskich miastach, współpracownik Félixa Guattariego. W swoich tekstach skupia się na analizie roli mediów i technologii informacyjnej w postindustrialnym kapitalizmie. Wybrane publikacje: „Félix Guattari. Thought, Friendship, and Visionary Cartography”, London: Palgrave, 2008; „Precarious Rhapsody. Semio-capitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation”, London: Autonomedia, 2009; „The Soul at Work: From Alienation to Autonomy”, CA: Semiotexte, 2009; „The Uprising: On Poetry and Finance. Semiotext(e) / Intervention Series”, 2012; Gary Genosko, Nicholas Thoburn (red.), „After the Future”, AK Press, 2011.

„We will sing to the infinity of the present and abandon the illusion of a future”.
Franco „Bifo” Berardi, MANIFESTO OF POST-FUTURISM: www.eipcp.net/n/1234779255?lid=1234779848

Czy manifest futurystyczny może nas wciąż inspirować?
Na czym polega „koniec przyszłości”?
Co mają z sobą wspólnego poezja i kapitalizm?
Czym jest pojedynczość (singularity)?
Czy wyczerpanie, depresja i wycofanie mają rewolucyjny potencjał?

Lektura obowiązkowa: Franco „Bifo” Berardi, „Exhaustion and Subjectivity”, w: Franco „Bifo” Berardi, „After the Future”, AK Press 2011, s. 95–129; online: www.libcom.org/files/AfterFuture.pdf

Lektura uzupełniająca: Franco „Bifo” Berardi, „Poetry and finance”, w: Franco „Bifo” Berardi, „The Uprising. Poetry and Finance, Semiotext(e) / Intervention Series”, 2012, s. 134–169; online: www.selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/08/franco-berardi-the-uprising-on-poetry-and-finance-1.pdf

Prowadzenie: Hubert Gromny, Aneta Rostkowska

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe na adres: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

Hubert Gromny – student grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca grupy artystycznej Spirala, wraz z którą zrealizował wystawy „NGC 5474. Gdzieś tam niebieska dzicz” oraz —…— (Bunkier Sztuki, 2013), a także instalację „Makron” (PKP Powiśle, 2013). Wraz z Xaverym Wolskim stworzył interwencję artystyczną „Let’s trim our hair in accordance with lifestyle” (ArtBoom, Kraków 2014) i film „Crystal skulls are modern fakes” (Bunkier Sztuki, 2014). Współzałożyciel Sekcji Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ.

Partnerzy:

DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus Affiliated Society
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

O kółku samokształceniowym:

„Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka”.
Roman Ingarden, „O dyskusji owocnej słów kilka”, 1961

Kółko samokształceniowe jest nieformalną strukturą edukacyjną działającą od 2012 roku w Bunkrze Sztuki w ramach projektu „po kapitalizmie” kuratorowanego przez Anetę Rostkowską. Obecnie w ramach spotkań kółka dyskutowane są teksty autorów oferujących nowe spojrzenie na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym.

O projekcie „po kapitalizmie”:

Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

Podsumowanie projektu >>
Informacje główne
21.04.2015 (wtorek), godz. 19
Informacje dodatkowe
Kółko samokształceniowe „po kapitalizmie”
Kuratorka: Aneta Rostkowska
Miejsce: Sala Audiowizualna
Wstęp bezpłatny
W ramach zadania „Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

22 April
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia