LIKWIDACJA

Likwidacja to przede wszystkim propozycja i prezentacja dzieł wybranych przez Grzegorza Sztwiertnię spośród zbiorów Galerii. Artysta dokona również selekcji materiałów i dokumentacji pochodzących z archiwum instytucji, które znajdą swoje miejsce na wystawie. Będą to zarówno dokumenty bieżące, jak i dawne, związane z historią Biura Wystaw Artystycznych.

Widz będzie mógł zobaczyć prace wykonane przy użyciu różnych mediów z zakresu sztuk wizualnych: obrazy, rzeźby, grafiki, fotografie i filmy.

Jedynym kryterium zastosowanym przez artystę przy wyborze prac będą możliwości przestrzenne galerii (w tym przypadku jedno piętro, czyli sześćset metrów kwadratowych), a w związku z tym zawieszeniu ulegną inne kryteria, takie jak: nazwisko artysty oraz jakość, wartość czy walory estetyczne dzieła.

Podobnie stanie się w przypadku prezentowanych na wystawie filmów. O wyborze prac zdecyduje czas ich trwania, w czego efekcie zostaną zaprezentowane tylko te najkrótsze. Zostaną zaprezentowane za pomocą jednego projektora. Zabieg ten ma umożliwić obejrzenie filmów w całości.

Więcej >>

Wystawa zostanie zrealizowana w ramach projektu Będzie się Dzieło! Nowe prace w Kolekcji Bunkra.

Będzie się dzieło! to cykl prezentacji działań twórczyń i twórców, których prace zostały zakupione do zbiorów Galerii w ramach zadania Podzielmy się Kolekcją. Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki. Artyści i artystki przejmują we władanie całą przestrzeń Bunkra – od podziemi aż po dach. Jedni anektują do swoich działań część Galerii, drudzy przekształcają przestrzeń wystawienniczą, a jeszcze inni przekopują się przez istniejącą Kolekcję.

 
Informacje główne
Otwarcie: 18.12.2012 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Wystawa czynna: 19.12.2012 – 27.01.2013
Koncepcja wystawy: Beata Nowacka-Kardzis, Grzegorz Sztwiertnia
Kurator: Grzegorz Sztwiertnia

19 December
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia