Most myślenia. Wykład o Cezarym Wodzińskim

Spotkanie w pierwszą rocznicę śmierci filozofa Cezarego Wodzińskiego. Wykład Walerii Szydłowskiej.

Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, Waleria Szydłowska, Cezary Wodziński – będziemy próbowali przerzucić MOST MYŚLENIA, jak to określił Cezary Wodziński, pomiędzy tymi uczestnikami wielogłosowej filozoficznej debaty. Posłużą do tego ostatnio opublikowane książki: Cezarego Wodzińskiego Metafizyka i metapolityka. Czarne zeszyty Heideggera (Fundacja Terytoria Książki, 2016) oraz Jacquesa Derridy i Elisabeth Roudinesco Z czego jutro… Dialog (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016) w przekładzie Walerii Szydłowskiej.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.

Cezary Wodziński (1959–2016) – filozof, profesor filozofii, tłumacz, wykładowca UW i UJ, założyciel Pracowni Badań nad Przekształceniami Metafizyki w IFIS PAN. Twórca szkoły polskiego heideggeryzmu i – choć nie lubił tego terminu – polskiego egzystencjalizmu. Badacz filozofii religii, hermeneutyki, fenomenologii, filozofii polityki. W latach 80. uczeń Barbary Skargi i Józefa Tischnera.

Waleria Szydłowska (1964) – filozofka, tłumaczka, doktor nauk humanistycznych IBL PAN, adiunkt w IFIS PAN.

Jacques Derrida (1930–2004) – filozof francuski, twórca dekonstrukcji jako kierunku filozoficznego.

Elisabeth Roudinesco (1944) – francuska filozofka, historyk idei, badaczka psychoanalizy.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych uczennica Jacquesa Lacana.
Informacje główne
12.06.2017 (poniedziałek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

13 June
Tuesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia