Narzędzia sztuki współczesnej – muzyka | Michał Libera

Warsztat na temat możliwości działania z akustyką i dźwiękiem w pracy kuratora i edukatora poprowadzi Michał Libera.

Spotkanie będzie poświęcone dźwiękowi i słuchaniu w ich społeczno-kulturowym znaczeniu. Wychodząc od codziennych doświadczeń audytywnych oraz wybranych kompozycji z historii muzyki XX wieku, zastanowimy się nad wpływem, jaki ma na nas dźwięk, a także nad sposobami jego interpretacji, utylizacji i innych użytków z niego czynionych. Podstawowym punktem odniesienia będzie aktywność słuchacza oraz relacja między indywidualnym i zbiorowym doświadczeniem dźwięku na co dzień, a także w praktykach artystycznych i szeroko rozumianej edukacji.

Spotkanie zostanie podzielone na cztery części:

– procedury słuchania,
– semantyka dźwięku,
– akustyka i dźwięk w przestrzeni,
– dźwięk a przestrzeń publiczna.

Każda z części zaprezentowana zostanie w formie wykładu połączonego z dyskusją i elementami warsztatowymi. Przedstawione zostaną wybrane utwory muzyczne, wprowadzające i problematyzujące powyższe pola tematyczne. Dostarczą one współrzędnych do analizy słuchania, a także narzędzi do wspólnych eksperymentów z dźwiękiem.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bargiel@bunkier.art.pl.

Michał Libera. Socjolog, producent, kurator muzyczny, pisarz. Organizator wielu koncertów, sesji i warsztatów muzycznych, m.in. Avant Avant Garde, Playback Play, The Song Is You. Współproducent serii płyt poświęconych Studiu Eksperymentalnemu Polskiego Radia w wydawnictwie Bôłt Records, a także serii płyt konceptualno-popowych Populista. Kurator Polskiego Pawilonu wyróżnionego na 13. Biennale Architektury w Wenecji. Jego eseje na temat muzyki i dźwięku wydane zostały pod tytułem Doskonale zwyczajna rzeczywistość. Pisuje libretta i pracuje jako dramaturg w eksperymentalnych operach, m.in. z Komuną// Warszawa, Rinusem van Alebeekiem, Martinem Kuchenem i Ralfem Meinzem.

Wydarzenie w ramach zadania Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesować nas będą jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Będziemy obserwować zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku spróbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, nauczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanowimy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupimy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Informacje główne
05.10.2014 (niedziela), godz. 11
Informacje dodatkowe
Miejsce: Sala Audiowizualna Bunkra Sztuki

07 October
Tuesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia