O kapitale instytucji

Jaką wartość ma instytucja kultury? Co stanowi jej kapitał?

Jak zapisuje się w pamięci? Co po niej pozostaje?

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy Likwidacja w towarzystwie współautora jej koncepcji i jej kuratora Grzegorza Sztwiertni.

 

„Likwidacja Bunkra Sztuki to nie tylko futurologiczna symulacja czarnego scenariusza, ale przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na realną groźbę niszczenia naszego kulturalnego potencjału”.

więcej o wystawie >>
Informacje główne
15.01.2013 (wtorek), godz. 18

16 January
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia