Pasażerowie architektury #1

Cykl filmowy: Pasażerowie architektury

Kurator: Maciej Stasiowski

Jakkolwiek bogaty i nobliwy rodowód architektury by nie był, jej rozumienie wystawiane jest od lat na próbę. Tradycja Witruwiusza, Albertiego i Palladia, zostaje w radykalny sposób zinterpretowana przez architektów takich, jak Steven Holl, Peter Eisenman czy Hans Hollein. Artyści-budowniczowie poszerzają zakres zainteresowań dziedziny, posługując się w swoich pracach innym sztukami, a w tym – kinem. Pod wpływem tych konceptualnych przemian, narodził się pomysł cyklu filmowego, w którym architektoniczna przestrzeń podporządkowuje sobie opowieść. Na drodze eksperymentu, formy dynamiczne wprowadzane są w obręb zainteresowań dziedziny. Dlaczego więc nie poszukać ich rodowodu wśród architektonicznych reprezentacji obecnych w kinie?

Każde z pięciu spotkań cyklu poświęcone będzie mniej konwencjonalnym aspektom architektury, jakie wprowadzili do jej słownika XX-wieczni postmoderniści i dekonstruktywiści. Będą to: narracja (Nigel Coates), zdarzenie (Bernard Tschumi), znak/referent (Robert Venturi), rozkład (Raimund Abraham), pamięć (Daniel Libeskind).

Współczesne kino, ujęte przez Gilesa Deleuze kategorią obrazu-czasu, stanowi doskonały grunt, nie tylko do reprezentowania, ale i badania tych przestrzenno-temporalnych relacji; odczytania formy, funkcji i fasady projektu architektonicznego, w oderwany od dogmatu statyki, sposób. Rzeczywistość profilmowa, wzniesione w studiu makiety, scenografie, czy też „skonstruowane” za pomocą montażu niemożliwe budowle – przestrzenie ukazane w kinie, w równym stopniu co rzeczywiste konstrukcje angażują umysł widza i zapraszają do iluzorycznych chronotopów. „Pasażerom” odradza się bierne oczekiwanie, aż wehikuł nie zawinie do jakiejś utopii. Ominęłaby ich istota tej podróży – rejs po przygranicznych regionach kina i architektury.

Pierwszy pokaz

23.01.2014 (czwartek), godz. 18

Zeszłego roku w Marienbadzie, reż. Alain Resnais (1961)

Drugi pokaz

30.01.2014 (czwartek), godz. 18

W mieście Sylwii, reż. José Luis Guerín (2007)

Trzeci pokaz

06.02.2014 (czwartek), godz. 18

Wasze miasta trawą zarosną, reż. Sophie Fiennes (2010)

Czwarty pokaz

15.02.2014 (sobota), godz. 20

Mit Pruitt-Igoe, reż. Chad Freidrichs (2011)

W ramach Dnia Otwartego

Piąty pokaz

20.02.2014 (czwartek), godz. 18

Nina, reż. Elisa Fuksas (2012)

Miejsce pokazów: sala audiowizualna

 
Informacje główne
23.01.2014 (czwartek), godz. 18

04 February
Tuesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia