Performance Now | Wykład Claire Bishop

Wykład Claire Bishop: Do-it-Yourslef. Amatorszczyzna i anty-wirtuozeria we współczesnym performansie.

Claire Bishop jest wybitną historyczką sztuki i wykładowczynią w City University of New York. Jej najnowsza książka Artificial Hells jest próbą zanalizowania zaangażowania społecznego w performansie – od futurystów i odtworzenia w 1920 roku szturmu na Pałac Zimowy, po opozycyjną sztukę akcji Europy Środkowej i Wschodniej. Ostatnio Claire Bishop pisze coraz częściej o tańcu współczesnym. Jest jedną z tych teoretyczek, które czynią teorię przystępną i fascynującą.
Informacje główne
11.10.2014 (sobota), godz. 12

13 October
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia