Performance Now | Wykład performatywny Szto diełat’?

Kolektyw Szto diełat’? (Co robić?) został założony w 2003 roku w Sankt Petersburgu przez grupę artystów, krytyków, filozofów i pisarzy z Petersburga, Moskwy i Niżnego Nowogrodu. W swoich performansach, akcjach, filmach i publikacjach kolektyw łączy teorię polityczną, sztukę i aktywizm. Tworzy instalacje, działania w przestrzeni publicznej, programy radiowe, wideo – ostatnio Border Musical (2012), komedię o życiu na granicy norwesko-rosyjskiej i różnicach światopoglądowych między Rosjanką a Norwegiem. Szto diełat’? wydaje też angielsko-rosyjskie gazety mające na celu upolitycznienie rosyjskiej kultury intelektualnej oraz umieszczenie jej w szerszym kontekście międzynarodowym. Od kilku lat kolektyw funkcjonuje też na gruncie teatralnym, głównie w oparciu o Lehrstücke(sztuki pouczające) Bertolta Brechta. Często aktorami stają się uczestnicy warsztatów, którzy – jak na przykład w roku 2013 – przez kilka godzin na scenie „śnili sen komunistyczny”, prowadząc polityczną debatę i patrząc na sztukę jako depozytorium wyobraźni politycznej. Te akcje sceniczne mogą często wydawać się amatorskie – ale właśnie w ich niedopracowaniu, błędach i uwidocznionym procesie kryje się możliwość decyzji, zmiany, dyskusji. Czasem spektakle kolektywu są po prostu sesją warsztatową na scenie.

Wykład performatywny prezentowany w Krakowie stawia pytanie, jak miałby wyglądać bohater naszych czasów. Parafrazując tytuł powieści Michaiła Lermontowa, kolektyw pyta, czy heroiczny akt dziś zawsze związany jest z językiem władzy, skoro większość ruchów emancypacyjnych odrzuca ten koncept? A może nowi bohaterowie istnieją, ale nie mamy jeszcze narzędzi, by ich dostrzec?

Po aneksji Krymu w marcu 2014 roku Szto diełat’? ogłosiło, że wycofuje się z głównego programu biennale sztuki Manifesta w petersburskim Ermitażu, w obawie, że wystawa nie będzie potrafiła sprostać sytuacji i nie będzie wystarczająco politycznie zaangażowana. Ich wycofanie się było gestem artystycznym, który upolitycznił sytuację i przywołał pytania o to, jak sztuka może działać w czasach konfliktu i agresji. W dniach otwarcia Manifesta Szto diełat’? zorganizowało alternatywny kongres ukraińsko-rosyjski. Ich wizyta w Krakowie będzie kontynuacją rozmowy artystów i środowisk opozycyjnych w Rosji, Polsce i na Ukrainie, oraz ponowną próbą odpowiedzi na pytanie: Co robić?

Z udziałem: Caplia Olga Jegorowa i Dmitrij Wileńskij
Informacje główne
07.10.2014 (wtorek), godzina 18.30
Informacje dodatkowe
Miejsce: Sala Audiowizualna Bunkra Sztuki

08 October
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia