Piotr Jargusz | Pracownia

Zapraszamy na zwiedzanie pracowni malarskiej prowadzonej przez prof. Piotra Jargusza na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Spotkanie pozwoli poznać bliżej specyfikę działań realizowanych przez wykładowców i studentów we współczesnych akademickich pracowniach i zobaczyć, jak dzisiaj rozumiane jest pojęcie pracowni.

Spotkanie towarzyszy wystawie Paint me paint me everywhere austriackiej grupy Gelatin.


 

Piotr Jargusz – ur. w 1960 r. w Krakowie. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. St. Rodzińskiego i prof. W. Kunza. Dyplom 1987. Kontynuował studia na Wydziale Grafiki ASP w pracowni prof. St. Wejmana. Ukończył Studium Pedagogiczne Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1987, 1990, 1997 stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.

68 wystaw indywidualnych i udział w ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta określający siebie mianem malarza z polską tożsamością, „malarza w drodze”. W ostatnich latach pokazuje swoje prace w przestrzeni miast, rozklejone na ulicznych słupach ogłoszeniowych. W ten sposób zrealizował w Krakowie projekty Święta Polskie, Miesiące, Opowieści egzystencjalne. Kobieta i Mężczyzna. Z projektem Viatoris wędruje: 2010 Toruń, 2011 Cluj Napoca w Rumunii, Mińsk i Zasław na Białorusi, 2012 Warszawa, Teremiski w Puszczy Białowieskiej, Tiumeń i Jartarskoje Sieło pod Talicą na Syberii, Rosja, 2013 Berlin.

Profesor. Pedagog na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi pracownie malarstwa i rysunku na kierunku: Edukacja Artystyczna Malarstwo. Inicjator współpracy z pedagogami i studentami uniwersytetów w Kamieńcu Podolskim, Kijowie, Ługańsku i Moskwie. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy realizacji Programu Gaude Polonia. W roku 2008 nagrodzony za całokształt działalności artystycznej i pedagogicznej przez rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, a w 2011 roku przez prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. W 2011 roku otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki i nagrodę Ars Quaerendi za wybitne osiągnięcia dla kultury Małopolski.

Wydarzenie w ramach projektu Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
23.10.2014 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Miejsce spotkania: Pracownia Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Mazowiecka 43

27 October
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia