Potlacz. Oprowadzanie

Spotkanie w formie oprowadzania po wystawie z krytyczką sztuki, recenzentką teatralną i filmową Anką Herbut.

Anka Herbut – dramaturżka i krytyczka sztuki, recenzentka teatralna i filmowa działająca na pograniczu praktyki artystycznej i refleksji teoretycznej. Współzałożycielka wrocławskiej formacji artystycznej IP Group. Zajmuje się nowymi mediami, performatywnością ciała oraz dramaturgią ruchu. Laureatka Grand Prix w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2015). Publikuje na łamach „Dwutygodnika”, „La Vie magazine”, „Didaskaliów”, „Notatnika teatralnego” i „Chimery”.

 

O projekcie „Potlacz”:

„Potlacz” to projekt filozoficzno-performatywny skierowany do dzieci i młodzieży, który skłania do przemyślenia mechanizmów konstruujących dziecięcą wyobraźnię w kontekście życia społecznego. Czy dzieci powinny bezmyślnie realizować sztampowe scenariusze i powtarzać gotowe role? Czy wręcz przeciwnie – powinniśmy zachęcać je do krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, poszerzając zarazem pole ich kreatywności w wymyślaniu alternatywnych rozwiązań? Czym w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm byłaby dziś odwrócona ekonomia darów?

W „Potlaczu” chcemy zachęcić dzieci do fantazjowania na temat rzeczywistości, opartej nie na gromadzeniu dóbr, lecz na ich wymianie, i to wymianie nie tylko materialnej. Pytamy o to, czy i czym dzieci chciałyby się wymienić, czy są one w stanie wymyślić alternatywny do obowiązującego system ekonomiczny. W trakcie projektu jedno z pięter Galerii stanie się monumentalnym, żywym placem zabaw, morfującą instalacją artystyczną, a w finale projektu – scenografią spektaklu przygotowanego przez uczestników i reżyserkę teatralną Igę Gańczarczyk.
Informacje główne
19.07.2015 (niedziela), godz. 12
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Potlacz”
Kuratorka: Anna Bargiel
Miejsce: Przestrzeń wystawy
Wstęp bezpłatny

20 July
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia